Hur beräknar jag underhållsbidrag?

2020-05-29 i Underhåll
FRÅGA
Min son 9 år ska bo hos mig heltid förrutom varannan helg.Svårt att veta hur mycket underhåll jag har rätt till.Pappan tjänar ca 400.000 kr/året.Jag ca 340.000 kr.Kan ni hjälpa mig att räkna ut vad det kan bli i månaden i underhåll?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag tolkar det som att du undrar hur föräldrar ska bidra till underhåll av barn som bor växelvis hos båda föräldrarna dvs. hur underhållsbidrag ska räknas ut. De aktuella bestämmelserna finns i 7 kap. Föräldrabalken (FB).

Barn som bor mest med den ena föräldern har rätt till underhållsbidrag från den andra föräldern (7 kap. 1-2 §§ FB). Föräldrarna ska bidra till barnets försörjning utifrån var och ens förmåga (7 kap. 3 § FB). Det betyder att underhållets belopp är beroende av föräldrarnas inkomster och utgifter samt var barnet bor, vilket skiljer sig från fall till fall. Den förälder som har högst överskott ska stå för en större del av barnets underhåll än den andra föräldern.

Det går inte att säga något generellt om hur stort underhållsbidraget bör vara i ert fall, men det finns en formel som ska användas för att räkna ut underhållsbidrag Eftersom jag inte vet detaljerna i ert fall hänvisar jag dig till att utgå ifrån nedanstående beräkning:

Steg 1 - Fastställ barnets behov.


Schablonbelopp:

När barn är 0-6 år beräknas deras behov vara 65% av prisbasbeloppet. Årskostnaden räknas ut genom 47 300 x 0.65 = 30 745 kr. Vilket innebär cirka 2562 kr per månad.


När barn är 7-12 år beräknas deras behov vara 80% av prisbasbeloppet. Årskostnaden för barnet är 47 300 x 0.80 = 37 840 kr. Vilket innebär cirka 3 153 kr per månad.

När barn är över 13 år beräknas deras behov vara 95% av prisbasbeloppet. Årskostnaden för barnet är 47 300 x 0.95 = 44 935 kr. Vilket innebär cirka 7545 kr per månad.

Från det beräknade beloppet ska du (1) + på individuella kostnader som barnet har t.ex. pga. sjukdom såsom sjukhuskostnader och medicin och (2) - barnbidrag/studiebidrag.

Steg 2 - Fastställ föräldrars förmåga.

Grundbeloppet för föräldrarna är nettoinkomsten, och från denna ska dras av:

- Levnadskostnader. Det beräknas vara 120% av prisbasbeloppet för ett år alltså 47 300 x 1.2 = 56 760 kr. Vilket innebär cirka 4 730 kr per månad.Skälig boendekostnad.

- En oskälig boendekostnad kan föreligga om familjen bor alltför stort i förhållande till familjens storlek eller att kostnaden är alltför hög.

Steg 3 - Underhållsbidraget i proportion till överskottet (se ovan).

Formel: barnets behov x (bidragsskyldigs förälders överskott / föräldrarnas samlade överskott).


Hoppas att du fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Nicolina Abaas
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1006)
2020-12-28 Betala underhåll - barn i familjehem
2020-12-25 Förälders underhållsskyldighet för myndigt barn med skolfrånvaro
2020-12-21 Är förälder underhållsskyldig för eftergymnasiala studier?
2020-12-21 Ingår kostnad för glasögon i underhållsstödet?

Alla besvarade frågor (88143)