Hur begär man skadestånd till följd av förtal?

FRÅGA
Hej,Min nuvarande chef sprider felaktiga uppgifter om mig själv. Säger att min föregående arbetgivare gav mig dåliga referenser dvs upptäckte omfattande kompetens bristet. Det stämmet inte för att föregående arbetsgivare gav bra referenser. Vi hade tidigare en annan chef hos samma arbetsgivare som sade mig detta. Jag är fastanställd knappt två år hos samma arbetsgivare.När jag frågade nuvarande chef vad heter personen som hon pratade angående mina referenser, fick jag svar: kan inte komma ihåg.Jag änmälde chefen för förtal/ärekränkning.Tänker begära/ söka skadestånd. Vad är det som jag kan/måste göra?Tackam i förväg för svaret.
SVAR

Hej, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga så har du anmält din nuvarande chef för förtal/ärekränkning, och tänker nu i efterhand begära skadestånd. Jag tolkar det som att du vill veta hur du kan begära skadestånd från din chef förde felaktiga uppgifterna denne spridit om dig.

Vad innebär brottet förtal?

Av frågan framgår inte vad det är för typ av uppgifter som din chef har spridit om dig. För att ett förtalsbrott ska anses ha ägt rum krävs att din chef genom de felaktiga uppgifterna har pekat ut dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller att uppgifter varit ägnade att utsätta dig för missaktning (5 kap. 1 § Brottsbalken). Med andra ord krävs det att uppgifterna ska vara av nedsättande karaktär för att handlingen ska anses straffbar. Vidare måste förtalsbrottet vara fullbordat, vilket innebär att tredje man (någon annan än du och din chef) har fått eftersom kännedom om uppgifterna. Av din fråga framgår det att din chef har spridit felaktiga uppgifter om dig, vilket pekar mot att tredje man har lämnats dessa uppgifter. Det är svårt för mig att konstatera om handlingen är straffbar, med tanke på att det inte finns några uppgifter om vad chefen har sagt om dig. Men om uppgifterna är felaktiga, och av nedsättande karaktär så kan de anses vara straffbara.

Hur väcks åtal?

Förtalsbrott är speciellt till sin karaktär eftersom huvudregeln är att du som målsägande själv ska väcka åtal (Brottsbalken 5 kap. 5 §). Åklagaren kan föra åtalet om följande omständigheter föreligger

Målsäganden är under 18 år

Eller

Målsäganden har själv angivit brottet till åtal (polisanmält förtalet)

Och

Åtalet är påkallat från allmän synpunkt (det ligger i allmänhetens intresse av att se att åklagaren väcker åtal)

Och

Åtalet avser förtal, alternativt grovt förtal

Om åklagaren inte väljer att väcka åtal kan du som målsägande väcka åtal genom att skriftligen ansöka om stämning hos rätten (Rättegångsbalken 47 kap. 1 §).

Skadestånd

Vare sig det är du själv eller åklagaren väcker åtal så kan du framställa ett krav om skadestånd i samband med att åtal väcks (Rättegångsbalken 22 kap. 1 §).

Om din chef inte kan betala skadeståndet så kan du ansöka om skadestånd genom brottsoffermyndigheten.

Om din chef inte blir dömd för brottet så har hen inte någon skyldighet att ersätta dig för den kränkning som de felaktiga uppgifterna har inneburit för dig.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Erica Rinaldo
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1182)
2021-04-12 Får misstänkta brottslingar namnges?
2021-04-08 Allmänt om brottet förolämpning på nätet
2021-04-06 Är det förtal att sprida anklagelser till min sambo om att jag varit otrogen?
2021-04-03 Kränkande SMS

Alla besvarade frågor (91195)