Hur begär man ett utdrag ur belastningsregistret?

2021-03-19 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Vill ha domar på mitt namn XX
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag uppfattar din fråga som att du vill ha ett utdrag ur belastningsregistret. Bestämmelser om belastningsregistret finns i lag (1998:620) om belastningsregister. Jag kommer därför att utgå från denna i mitt svar.

I samband med att någon blir dömd för ett brott så kommer brottet och dess påföljd att föras in i ett belastningsregister av Polismyndigheten (3 § lag (1998:620) om belastningsregister). En enskild har möjligheten att, efter begäran, skriftligen få ta del av samtliga uppgifter om sig själv som finns i registret (9 § lag (1998:620) om belastningsregister). Vid begäran ska uppgifterna lämnas ut utan avgift en gång per kalenderår. Observera dock att viss gallring av uppgifterna sker över tid (16-18 §§ lag (1998:620) om belastningsregister).

Detta betyder att du själv måste begära utdrag ur ditt belastningsregister. Detta gör du hos polisen. Hur du gör för att begära ett utdrag ur belastningsregistret kan du läsa här. I den mån du vill ha utdraget endast för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret så finns information om hur du begär ett sådant utdrag här.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga. I det fall något är otydligt eller om du har ytterligare frågor så får du gärna återkomma.

Vänligen,

Joakim Strömbladh
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?