Hur begär man att ett ärende hos Kronofogden ska lämnas över till tingsrätt?

FRÅGA
Hej, vi har skickat in en ansökan till Kronofogdemyndigheten då vi har en kund som inte betalat sin faktura. Kunden har nu bestridit vår ansökan med invändningen "jag anser att kravet är felaktigt. Jag bestrider (invänder) mot kravet och jag motsätter mig sökandes yrkanden".Vi har nu fått ett föreläggande att inkomma med svar om vi vill att målet ska överlämnas till domstol, vilket vi vill. Min fråga är dock, behöver man ta juridisk hjälp för att skriva ett sådant svar eller räcker det med ett svar och skriftliga handlingar "i all sin enkelhet". Är det några särskilda termer man bör använda sig av?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du har skickat en ansökan om betalningsföreläggande till Kronofogdemyndigheten enligt lagen om betalningsföreläggande och handräckning (LBH). Den du begär betalt av har nu bestridit din ansökan enligt 31 § LBH.

Du kan begära att målet överlämnas till tingsrätt (33 § LBH). Din ansökan måste vara skriftlig och ska komma in till Kronofogdemyndigheten inom 4 veckor från det att du fick föreläggandet (34 § LBH). I din ansökan ska du ange de omständigheter och bevis som du vill åberopa i tingsrätten. Med detta menas att du ska skriva varför du anser att du ska få betalt av kunden. Du ska också bifoga skriftliga bevis och andra handlingar som du vill åberopa (35 § LBH).

Det är inte svårt att begära att målet ska lämnas över till tingsrätt. Det viktiga är att du skickar in en skriftlig ansökan till Kronofogdemyndigheten inom 4 veckor och att du skickar med de skriftliga bevis som du vill åberopa, till exempel fakturor och liknande. Du behöver normalt sett inte ta juridisk hjälp för att göra detta.

Hoppas att du fick svar på din fråga. Annars får du gärna återkomma till oss!

Jakob Osmo
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll