Hur bedöms spärrtiden vid fartöverträdelser?

Hej,

Mitt körkort återkallades i två månader i dec - jan 2015 - 2016 efter en fartöverträdelse i Norge under hösten 2015 där norska myndigheter rapporterade detta till Transportstyrelsen i Sverige.

Per den 2018-01-07 stoppades jag för fartöverträdelse, 151 km/tim på motorväg med begränsning om 110 km tim. Polisen omhändertog mitt körkort. I dag har jag erhållit brev från Transportstyrelsen med möjlighet att yttra mig, vilket jag nu gör. Huvudskälet för mitt yttrande är att jag är egenföretagare med bilen som arbetsplats där jag besöker kunder runt om i landet med körsträcka om ca 2000 mil/år.

Det anges att yttrandet tolkas med hänsyn till behov av körkort och också tidigare fartöverträdelser.

Hur lång tid bedömer ni att mitt körkort kommer att spärras?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Du beskriver att du har fått ditt körkort omhändertaget för att du körde 41 km/h över hastighetsbegränsningen på en motorväg i Sverige, samt att du i årsskiftet 2015/2016 fick ditt körkort återkallat för att du körde för fort i Norge.

Omhändertagande och återkallelse av körkort enligt svensk lag

Polisen omhändertar körkortet om de anser att det är troligt att körkortet kommer att bli återkallat. Detta följer av Körkortslagen 5 kap. 7 §. Transportstyrelsen utreder sedan om körkortet ska återlämnas till föraren, eller återkallas. Innan Transportstyrelsen fattar sitt beslut ges föraren möjlighet att yttra sig, vilket du beskriver att du nyligen har gjort.

Om Transportstyrelsen återkallar körkortet så meddelar de samtidigt en spärrtid, enligt Körkortslagen 5 kap. 6 §. Spärrtiden bestäms bland annat baserat på hur allvarligt trafikbrottet är och hamnar någonstans mellan 1 månad till 36 månader. Tiden börjar räknas från och med det datum som polisen omhändertar ditt körkort och inte från och med det datum som återkallelsen meddelas.

Att hastighetsöverträdelse kan leda till återkallelse av körkortet följer av Körkortslagen 5 kap. 3 § 4 p. I vissa fall beslutar Transportstyrelsen att det räcker med en varning istället för återkallelse. Detta blir troligtvis inte aktuellt i ditt fall eftersom du dels körde så pass mycket för fort och dels för att du har fått körkortet återkallat för mindre än två år sedan.

Spärrtidens längd och Transportstyrelsens bedömning

Praxis när man kör 41 km/h för fort på en väg där maxhastigheten är 40-120 km/h är att spärrtiden sätts till 3 månader. Transportstyrelsen gör dock en bedömning i varje enskilt fall och tar hänsyn till de särskilda omständigheter som förelåg i den aktuella situationen. Faktorer som de tar i beaktande är bland annat väglaget, sikten, trafiken, om det var mycket människor i området, etcetera. Det faktum att du har fått körkortet återkallat för hastighetsöverträdelse tidigare kan bli en faktor som spelar in.

Det finns även olika faktorer som kan förkorta spärrtiden eller till och med leda till att man får en varning istället för en återkallelse. Sådana faktorer är aldrig känslomässiga omständigheter utan enbart sakliga. En omständighet som ofta påverkar beslutet är att man är beroende av körkortet i sitt arbete; exempelvis att man kommer att bli av med sin anställning om man inte får köra bil. I en sådan situation är det av vikt att man kan bifoga ett utlåtande från sin arbetsgivare som styrker det man påstår.

I ditt fall verkar det som att du har ett eget företag och således ingen arbetsgivare. Det är därför viktigt att du på ett tydligt sätt beskriver varför du är beroende av ditt körkort för att kunna arbeta.

Sammanfattning och rekommendation

Sammanfattningsvis går det alltså inte att förutspå hur lång spärrtid du kommer att få, eftersom Transportstyrelsen gör en särskild bedömning i varje enskilt fall. Praxis är 3 månader som utgångspunkt, för den överträdelse som du beskriver. Olika faktorer kan dock påverka spärrtiden; bland annat tidigare överträdelser, trafiksituationen vid tillfället samt vad du anför i ditt yttrande. Det är viktigt att ditt yttrande är tydligt och sakligt.

Om du anser att Transportstyrelsen fattar ett felaktigt beslut kan du överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Om du vill ha vidare hjälp med ditt yttrande (förutsatt att det inte är försent att komplettera det) eller i framtiden ha hjälp att överklaga Transportstyrelsens beslut, så får du gärna maila mig på edith.grundin@lawline.se så hjälper jag dig att komma i kontakt med Lawline Juristbyrå.

Lycka till!

Med vänlig hälsning,

Edith GrundinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”