Hur avgöra man om en trafiköverträdelse är ringa?

I körkortslagen, 5 kap. 3§ 4 stycket står det som följande: "körkortshavaren i annat fall vid förande av ett motordrivet fordon eller en spårvagn har överskridit högsta tillåtna hastighet, kört mot rött ljus, underlåtit att iaktta stopplikt, kört om vid övergångsställe eller brutit mot någon annan regel som är väsentlig från trafiksäkerhetssynpunkt, allt om överträdelsen inte kan anses som ringa,".

Min fråga rör kriterierna av en ringa överträdelse. Bortsett från överträdelse av högsta tillåtna hastighet, så förstår jag inte hur en överträdelse, som avses i stycket, kan anses som ringa. Vad avgör om överträdelsen för att, exempelvis, köra mot rött ljus, kan anses som ringa? Vad tar man i åtanke när man ska bestämma graden av en trafiköverträdelse, för de som anses i körkortslagen, 5 kap. 3§ 4 stycket?

Lawline svarar

Hej och tack för att du skriver till oss med din fråga!

Det korta svaret på din fråga är att man bedömer varje fall utifrån de särskilda omständigheterna som förelåg just vid det tillfället. Det finns alltså ingen formel för att avgöra vad som är ringa och inte. Den enda vägledningen man kan få är att titta på tidigare, liknande fall som har varit uppe i domstol och se hur de bedömer i just dessa fall.

Med detta sagt kan jag ge lite exempel på hur bedömningar kan göras.

Exempel:

Utgångspunkten är att överträdelserna som nämns kommer leda till en återkallelse eller åtminstone en varning.

Sedan kan man titta på om det faktiskt förelåg en trafikfara vid tidpunkten för överträdelsen. Säg att jag kör mot rött klockan 3 på morgonen i ett glesbefolkat samhälle när ingen annan människa var ute. Det föreligger då inte någon faktisk trafikfara och då skall åtgärden inte heller vara att jag blir av med mitt körkort.

Ett mer praktiskt exempel är att det inte är lika allvarligt att köra för fort vid en skola om man gör det när det inte finns skolbarn i närheten.

Detta var bara några få exempel, men som sagt är det inte möjligt att ge en uttömmande lista. Det går inte heller att säga med säkerhet att likartade fall kommer att landa i samma slutsatser eftersom det kan finnas små skillnader som kan vara avgörande.


Jag hoppas att detta var lite vägledande (jag ursäktar min göteborgshumor...). Skulle du ha fler frågor är det bara att fråga på!


Med vänliga hälsningar,


Lawline Rådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning