Hur avbryter en borgenär preskriptionstiden?

2017-11-29 i Preskription
FRÅGA
Jag har lånat pengar till en privat person och har avtal med den samma. Hur ska jag skriftligt påminna personen så att den kan inte förneka påminnelse och säga att den aldrig fått nån skriftlig påminnelse av mig.
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att se till att en fordran (krav på betalning) inte preskriberas krävs från borgenärens (den som lånat ut pengar) sida att denne skriftligen kräver eller påminner gäldenären (den som lånat pengar) om skulden. Gäldenären måste nås av påminnelsen och det måste klart framgå vilken skuld påminnelsen avser. I övrigt är det inte mycket som krävs av dig som borgenär - se till att gäldenären nås av den skriftliga påminnelsen och att tydligt framgår vilken skuld det handlar om. Du bör absolut ha med beloppet på skulden, och även datum för avtalets ingående och sista betalningsdatum bör framgå. Har ni ingått ett skriftligt avtal kan det vara klokt att bifoga detta i påminnelsen. Se också till att spara alla avtal, påminnelser osv så det inte uppstår bevisningsproblematik i en eventuell framtida tvist.

Preskriptionstiden för fordringar är enligt preskriptionslagen (1981:130) tio år, om inte borgenären påminner gäldenären om skulden. När så sker börjar en ny tioårsperiod löpa.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Wilhelm Stenvall
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Preskription (609)
2021-11-01 Förlorar en leverantör rätten till ersättning för en utförd tjänst efter att viss tid har förflutit?
2021-10-31 Preskriptionstid avseende fakturor.
2021-10-28 När avbryts preskription?
2021-10-27 När preskriberas en skuld till Försäkringskassan om man har en avbetalningsplan?

Alla besvarade frågor (97608)