Hur återkallas körkortet?

2020-08-05 i Trafik och körkort
FRÅGA
Om man åkt dit för drograttfylla, dvs kört bil några dagar efter att man rökt cannabis, hur återkallas körkortet? För några dagar sedan ringde polisen och bekräftade att blodprovet var positivt för cannabis, därför räknar jag med att körkortet blir återkallat. Men när blir det återkallat? Vågar man åka iväg nu under semestern med bilen? Hur får man reda på att det återkallats?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om man blir tagen för rattfylleri startar två olika processer: den straffrättsliga (tingsrätten) och den körkortsadministrativa (Transportstyrelsen). Regler om den sistnämnda processen finns i körkortslagen (KörkL) och körkortsförordningen (KörkF).

Hur går en körkortsåterkallelse till?

Jag tolkar det som att polisen inte tog ditt körkort direkt på plats, och då kommer körkortet istället att återkallas när den straffrättsliga processen är klar. Detta innebär att körkortsåterkallelsen kommer att grundas på tingsrättens dom (5 kap. 1 § KörkL).

När Transportstyrelsen får vetskap om att man har dömts för rattfylleri kan de alltså välja att starta en egen process som leder till att körkortet återkallas. Precis som du skriver är det i ditt fall troligt att körkortet blir återkallat, eftersom rattfylleri så gott som alltid leder till körkortsåterkallelse (5 kap. 3 § punkten 1 KörkL). Vid drograttfylleri är spärrtiden vanligtvis minst 12 månader.

Innan Transportstyrelsen fattar ett beslut om körkortsåterkallelse ska du få möjlighet att yttra dig (5 kap. 4 § KörkF). Du kommer alltså att bli informerad om och när Transportstyrelsen har startat en process om körkortsåterkallelse. Efter att du har fått möjlighet att yttra dig fattar Transportstyrelsen sitt beslut. Om Transportstyrelsen beslutar att återkalla ditt körkort gäller beslutet omedelbart (7 kap. 7 § KörkL). Däremot är Transportstyrelsen skyldig att informera dig så fort beslutet är klart.

Avslutande råd

Eftersom polisen inte tog ditt körkort direkt på plats borde processen om körkortsåterkallelse inte starta förrän du har fått en dom i tingsrätten. Du kommer dessutom att informeras när Transportstyrelsen startar en process om återkallelse. Transportstyrelsen är också skyldiga att informera dig efter beslutet är klart. Om du inte har fått någon information från Transportstyrelsen om att de har startat en process om körkortsåterkallelse borde det alltså inte vara några problem att åka iväg med bilen under semestern.

Hoppas att du har fått svar på dina frågor!

Vänligen,

Johanna Olander
Fick du svar på din fråga?