Hur ärver våra respektive bröstarvingar?

Hur blir procentfördelning på arv. Min man hade 3 barn innan vi träffades och jag 1 barn sen fick vi 1 gemensamt barn

Med vänlig hälsning,


Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag förstår din fråga har din man fyra barn och du två, varav ett är gemensamt. I mitt svar utgår jag från att ni är gifta.

Enligt den legala arvsordningen är det var och ens bröstarvingar (dvs barn) som är de närmsta arvingarna. Det är endast ens egna bröstarvingar som ärver från en, inte ens makes eventuella särkullbarn (barn från tidigare förhållande) (2 kap. 1 § ÄB).

Vad händer om min man avlider först?

Om din make avlider innan dig ska hans kvarlåtenskap som utgångspunkt fördelas på hans fyra bröstarvingar. Det resulterar i att vardera barn får 25 % vardera. Hans tre särkullbarn som han har sedan innan får ut sina arv direkt till skillnad från ert gemensamma barn. Eftersom barnet är gemensamt ärver istället den efterlevande maken barnets andel av arvet med fri förfoganderätt. Det gemensamma barnet får ut sitt arv som ett efterarv efter sin först avlidna förälder när även den andra föräldern avlider (2 kap. 1 § samt 3 kap. 1 § ÄB).

Utgångspunkten är dock att din makes kvarlåtenskap fördelas på hans fyra bröstarvingar där de tre särkullbarnen får ut arvet direkt medan det gemensamma barnet får vänta på sitt arv och får ut detta först när även den andra föräldern avlider.

Vad händer om jag avlider innan min man?

Om du avlider innan din make kommer din kvarlåtenskap att fördelas på dina två bröstarvingar. Det innebär att dina respektive barn får 50 % vardera av din kvarlåtenskap. Precis som ovan så får ditt särkullbarn ut sitt arv direkt medan det gemensamma barnet får vänta på sitt arv.

Din makes barn kommer inte att ärva något från dig eftersom det inte är dina biologiska barn. Det är endast ens egna bröstarvingar som ärver enligt den legala arvsordningen.

Kan man ändra arvsfördelningen?

Det går delvis att ändra arvsfördelningen och exempelvis även inkludera sin makes bröstarvingar som arvingar/testamentstagare. Detta görs genom ett testamente som måste följa vissa formkrav. Man kan dock inte testamentera hur som helst eftersom ens bröstarvingar alltid har rätt att minst få vad som kallas för deras laglott. Laglotten utgör hälften av vad som skulle tillfallit dem enligt lag, dvs hälften av den procentandel jag beskrivit ovan (7 kap. 1 § ÄB).

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo