Hur ärver särkullbarn respektive gemensamma barn?

Hej! Min mamma å pappa har gått bort! Dom va gifta å dom har 3 gemensamma barn sen har pappa 3 sen tidigare! Va gäller vid ett arvskifte? Eftersom min pappa dog först arver min mamma hans del då? Å när mamma gick bort då arvet dom tre gemensam allt då? Tack

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om arv finns stadgade i ärvdabalken (ÄB). I svaret kommer jag stegvis att redogöra för vem som är legal arvinge till respektive förälder och därmed även vem som har rätt att ärva. Längst ner i svaret hittar du en kortare sammanfattning av hur arvet fördelas efter dina föräldrar.

Vem ärver enligt lag?

För det fall den avlidne inte har upprättat något testamente tillämpas den legala arvsordningen på arvet. Enligt den legala arvsordningen är det i första hand ens bröstarvingar (barn) som är arvsberättigade. Varje bröstarvinge ärver lika mycket (2 kap. 1 § ÄB).

Särkullbarn, dvs barn från tidigare förhållanden, har rätt att få ut sitt arv direkt. Gemensamma barn har däremot inte rätt att få ut sitt arv direkt, utan den efterlevande maken ärver istället deras andelar med fri förfoganderätt. När sedan den efterlevande maken avlider får de gemensamma barnen ut ett efterarv från sin först avlidne förälder och sedan delas arvet från den sista efterlevande maken ut.

Vem ärver när min pappa avlider?

När din pappa avlider ska hans kvarlåtenskap fördelas i sex lika stora andelar till hans sex bröstarvingar. De tre särkullbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt. Det arv som skulle tillfalla de tre gemensamma bröstarvingarna ges dock till den efterlevande maken, dvs er mamma, med fri förfoganderätt. Som gemensamma barn får ni ut ert fadersarv som ett efterarv först när er mamma avlider.

Din pappas arv fördelas alltså i sex delar och särkullbarnen kan välja att få ut sitt arv direkt. Er mamma ärver i egenskap av efterlevande make de gemensamma barnens andelar med fri förfoganderätt.

Vem ärver när min mamma avlider?

När din mamma avlider ska först och främst de gemensamma barnen få ut sitt efterarv från sin pappa. De erhåller då motsvarande andel i efterarv som mamman ärvde med fri förfoganderätt efter pappan. När efterarvet från pappan har delats ut ska det som återstår fördelas till mammans arvingar.

Mammans arv fördelas också i lika stora delar till hennes bröstarvingar. Är de tre gemensamma barnen hennes enda bröstarvingar fördelas hela arvet till dem.

Sammanfattning

När din pappa avlider går arvet som utgångspunkt till hans sex barn. De tre särkullbarnen har rätt att få ut sitt arv direkt medan den efterlevande maken ärver de gemensamma barnens andelar med fri förfoganderätt.

När din mamma avlider delas först efterarvet från er pappa ut till de gemensamma barnen, dvs det som den efterlevande maken ärvde med fri förfoganderätt vid pappans död. När efterarvet delats ut fördelas sedan mammans arv ut till hennes bröstarvingar.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo