Hur ärver hel- respektive halvsyskon om bägge föräldrar avlidit?

Hur fördelas arvet efter min bror ?

Vi är tre syskon kvar en halvsyster och 2 helsyskon vi har inga föräldrar kvar i livet och min bror hade inga barn ingen fru eller sambo.

Hur ska vi då dela,det handlar bara om en nätt summa ingen egendom .

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Då en person avlider är det i första hand dennes barn som ärver (2 kap 1 § ÄB). Eftersom din bror inte hade några barn är inte detta aktuellt. I andra hand ska den avlidnes föräldrar ärva (2 kap 2 § ÄB). Hälften av arvet går då till den ena föräldern och den andra halvan till den andra föräldern. Om en förälder eller båda skulle ha gått bort ska arvet gå vidare till deras respektive barn istället (det vill säga den avlidnes syskon, se 2 kap 2 § ÄB). I ert fall är bägge föräldrar till din bror avlidna. Detta innebär att båda föräldrars andelar delas ut mellan deras "egna" barn, med lika stora delar till dem. Helsyskonen kommer således att ärva från båda föräldrar medan halvsyskonet endast ärver en av föräldrarna.

Andelen efter föräldern med två barn i livet ska alltså delas lika mellan dessa två. Den andre föräldern har ju tre barn i livet (särkullbarnet också) och dennes andel ska alltså delas lika mellan dessa tre. Detta innebär som jag nämnde tidigare att de två helsyskonen kommer att ärva från båda föräldrar medan särkullbarnet bara ärver från "sin" förälder, de ärver alltså mer.

Jag tror att det blir lättare med ett exempel. Den avlidne, B, har två föräldrar, förälder 1 och förälder 2. Förälder 1 har totalt tre barn, A, B och C. Förälder 2 har totalt 4 barn, A, B, C och D (särkullbarnet). B går bort och har totalt 180 000 kr. Förälder 1 ärver då 90 000 kr och förälder 2 ärver 90 000 kr. Då förälder 1 och 2 har gått bort ärver istället deras barn. A och C får dela lika på förälder 1:s andel, de får alltså 45 000 kr var. A, C och D får dela lika på föräldern 2:s andel och får därmed 30 000 kr var. A och C får i slutändan 75 000 kr medan D endast får 30 000 kr, dock ärver alla tre tre syskon på ett eller annat sätt.

Sammanfattningsvis kommer alla tre syskon att ärva. De två helsyskonen kommer att ärva efter BÄGGE föräldrar och därmed få mer än halvsyskonet som endast ärver från en av föräldrarna.

Hoppas att du känner att du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Hedvig JohanssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 995 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Arvs- och testamentsrätt och Arvsordning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo