Hur ärver ett halvsyskon?

2019-06-06 i Arvsordning
FRÅGA
K och G =avlidna föräldrarBarn:5 helsyskon och 1 halvbror som är G:s son med annan kvinna.En av de 5 helsyskonen avlider. Bägge föräldrarna är döda.Hur blir fördelning av arv mellan då kvarvarande 4 helsyskon och 1 halvbror??Det handlar om totalt 200.000 kr som ska fördelasHur mycket får de 4 helsyskonen och hur mycket får halvbrodern??
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vem ärver enligt lag?

Enligt den legala arvsordningen är det i första hand den avlidnes barn som ska ärva (2 kap. 1 § ÄB). Finns inga barn (eller barnbarn) går arvet till föräldrarna, och om de är avlidna går arvet till syskonen. Halvsyskon jämställs med helsyskon (2 kap. 2 § ÄB).

Hur blir arvet i vårt fall?

Om det avlidna syskonet inte har några barn (eller barnbarn) går arvet enligt den legala arvsordningen till föräldrarna, och de ärver då hälften var, dvs 100.000 kr vardera. Eftersom föräldrarna är avlidna fördelas arvet vidare till deras respektive barn (den avlidnes hel- och halvsyskon).

Halvbrodern har endast arvsrätt från vad som kan härledas från pappan och vad han skulle ha ärvt. Pappans del är 100.000 kr och ska fördelas på hans fem barn (de fyra helsyskonen och hans särkullbarn halvbrodern), vilket blir 20.000 kr vardera.

Mammans andel på 100.000 kr ska fördelas på hennes barn, dvs endast på de fyra helsyskonen. De får då 25.000 kr vardera.

Sammanlagt får halvbrodern 20.000 kr i arv och helsyskonen får 45.000 kr (20.000 + 25.000).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1253)
2019-10-16 Har halvsyskon rätt till arv?
2019-10-16 Kan en svärfar ärva en lägenhet utomlands?
2019-10-15 Har barbarn arvsrätt om deras förälder är avliden?
2019-10-15 Har efterlevande make arvsrätt till en villa som den andre maken äger?

Alla besvarade frågor (73722)