Hur ärver adoptivbarn?

2020-11-18 i Arvsordning
FRÅGA
Hej.Min far är gift med en kvinna. Hon har 2 biologiska barn sedan tidigare och jag har ett syskon, alltså har de 2 barn var, inga gemensamma.För ett par år sedan adopterar min far det ena av hennes barn eftersom hans biologiska far gick bort.Vad gäller krings arvsrätt när våra föräldrar går bort? Kommer det adopterade barnet nu ärva mer än oss andra? Alltså både hälften av moderns och en tredjedel av min fars del eller gäller fortfarande en fjärdedel till oss allihop?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag kommer börja med att beskriva hur ett arv fördelas enligt den legala arvsordningen och vilken ställning adoptivbarn har i förhållande till den. Jag går sedan igenom principerna för hur arvet skulle fördelas efter din far respektive hur arvet skulle fördelas efter hans maka beroende på vem som avlider först. Längst ner i svaret hittar du en kortare sammanfattning av arvsfördelningen.

Hur fördelas arvet?

Om den som avlider inte har upprättat något testamente kommer arvet att följa den legala arvsordningen. Enligt den legala arvsordningen är det ens bröstarvingar, dvs barn, som är de närmste arvingarna och de som i första hand är arvsberättigade. Varje barn ärver lika stor andel (2 kap. 1 § ÄB).

Med bröstarvingar menas personens egna barn. Styvbarn har inte legal arvsrätt efter sin styvförälder. När en adoption genomförs och beviljas medför den dock vissa rättsverkningar. Om en make adopterar den andra makens barn ses barnet som deras gemensamma barn och erhåller samma status som ett biologiskt barn. Ett adoptivbarn får därmed samma arvsrättigheter som ett biologiskt barn (4 kap. 21 § FB).

Hur fördelas arvet om min far avlider först?

Som jag förstår din fråga så har din far två biologiska barn sedan tidigare och har adopterat ett av sin makas barn. Det innebär att han har tre bröstarvingar som är hans närmsta arvingar.

Om din far avlider genomförs som utgångspunkt en bodelning mellan honom och hans maka (9 kap. 1 § ÄktB). Det din far erhåller i bodelningen utgör tillsammans med hans eventuella enskilda egendom hans kvarlåtenskap.

Kvarlåtenskapen är det som ska fördelas till arvingarna genom arv. Din fars kvarlåtenskap fördelas i tre lika stora andelar på hans tre bröstarvingar. De två barnen som fadern har sedan tidigare är så kallade särkullbarn och har rätt att få ut sitt arv direkt. Hans adopterade barn ses som makarnas gemensamma barn och det barnet har rätt att få ut sitt arv efter fadern först när även den andra föräldern avlider. Särkullbarnen får alltså ut sitt arv direkt medan det gemensamma barnets andel ärvs av den efterlevande maken med fri förfoganderätt och det gemensamma barnet får istället rätt till efterarv (3 kap. 1 § ÄB). Även om barnen får ut sitt arv vid olika tidpunkter är dock utgångspunkten att arvet fördelas lika mellan bröstarvingarna, dvs din fars tre barn ärver lika mycket av hans kvarlåtenskap.

Barnet som är er fars makas eget barn som inte har adopterats har inte legal arvsrätt efter er far.

Hur fördelas arvet om min fars maka avlider först?

Om er fars maka avlider först genomförs också en bodelning som utgångspunkt (9 kap. 1 § ÄktB). Det makan erhåller i bodelningen utgör tillsammans med hennes eventuella enskilda egendom hennes kvarlåtenskap. Hennes kvarlåtenskap fördelas sedan genom arv till hennes två bröstarvingar. Barnet som inte är adopterat är ett särkullbarn och har rätt att få ut sitt arv direkt. Barnet som adopterats och som ses som makans och er fars gemensamma barn får vänta på sitt arv och istället få ut ett efter arv precis som ovanstående. Makans kvarlåtenskap fördelas alltså som utgångspunkt på hennes två barn.

Sammanfattning

När er far avlider kommer hans kvarlåtenskap fördelas på hans tre bröstarvingar. Hans makas arv kommer att fördelas på hennes två bröstarvingar när hon avlider. Det adopterade barnet kommer alltså ärva både från sin mamma och från er pappa, dvs barnets adoptivförälder. Barn som varken är biologiska eller adopterade har inte legal arvsrätt, så ni som är särkullbarn till er far har inte arvsrätt efter hans maka, och makans särkullbarn som inte är adopterat har inte arvsrätt efter er far.

Det adopterade barnet kommer alltså ärva från båda sina föräldrar, en tredjedel från er far och hälften av sin mamma enligt den legala arvsordningen.

Jag hoppas du fick svar på din fråga! Undrar du något mer går det bra att ställa en fråga till.

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1623)
2021-06-19 Vem ärver faster, som är ogift och inte har några barn?
2021-06-16 Ärver min döde sons änka mig?
2021-06-14 Vem ärver barnlöst syskon?
2021-06-13 Ärver halvsyskon när förälder är avliden?

Alla besvarade frågor (93215)