Hur arv fördelas när det inte går att fastställa dödstidpunkt

2017-02-11 i Arvsordning
FRÅGA
Hur bestämmer man arvsordningen när det är helt omöjligt att fastställa dödstidpunkten för olika personer, exempelvis vid en flygolycka? Vilka som ärver i en sådan situation kan ju bli helt olika beroende på vem som överlevt vem! Finns det några rättsregler som reglerar dessa frågor?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Frågor om arv regleras i ärvdabalken (ÄB), se här.

Enligt 1 kap 1 § ÄB kan endast den som lever vid arvlåtarens död ärva. Situationen som kan uppstå när man inte kan fastställa vem som dog först regleras i 1 kap 2 § ÄB. Skulle två personer som har arvsrätt efter varandra omkomma i samma olycka och det verkligen inte går att fastställa vem som dog först kommer de inte att ärva varandra. Den som påstår att en person har rätt till arv ansvarar för att bevisa att den personen överlevt arvlåtaren. Går det inte att bevisa regleras arvet som om personen inte överlevt arvlåtaren och personen har då alltså inte rätt till arv.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen,

Isabel Frick
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1553)
2021-01-27 Hur ärver helsyskon och halvsyskon när föräldrarna är avlidna?
2021-01-22 Krävs testamente för att mitt barn ska ärva mig framför kvarlevande make?
2021-01-21 Vad händer om min pappa gifter sig innan han dör?
2021-01-19 Arvsrätt vid adoption

Alla besvarade frågor (88556)