Hur arv fördelas då en make har särskullbarn samt gemensamma barn

2020-05-15 i Särkullbarn
FRÅGA
mina föräldrar är gifta och har alltid haft enskilda ekonomier av okänd anledning.min mor har 3 barn sedan tidigare äktenskap (mina halvsyskon) samt 2 barn i nuvarande äktenskap. (jag och ett helsyskon)min mor äger en fastighet själv, min far äger 2 fastigheter själv, och sedan står dom som gemensamma ägare på en fastighet. dom har inte skrivit någonting sig emellan.Om dom skulle skilja sig som ovänner är jag med på att all egendom skulle splittas 50/50 dom emellan trots att dom äger olika mkt på pappret.Men vad händer om tex min mor skulle gå bort medans dom är gifta? räknas min fars fastigheter han står som ensam ägare på in i arvet som mina halvsyskon har rätt att ta ut? eller får dom bara del av det hon står som ägare på?och om min far skulle gå bort ärver väl min mor allting eftersom alla barnen har henne som gemensam mamma?Kan min far skriva testamente på sina egna fastigheter till mig och mitt syskon utan min mors underskrift när dom är gifta?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Ifall någon avlider som var gift ska innan arvet delas upp en bodelning genomföras mellan makarna (23 kap 1 § ärvdabalken). Detta är något som i praktiken främst får betydelse om den som avlider har s.k. särkullbarn, d.v.s. barn utanför sitt nuvarande äktenskap.

Ifall din mor går bort först

Om din mor skulle gå bort före din far ska som sagt först och främst en bodelning genomföras. Reglerna för hur en bodelning ska genomföras ser ut på ungefär samma sätt som ifall ett gift par skiljer sig, d.v.s. att man ska lägga samman sitt giftorättsgods och sedan dela detta lika mellan sig (11 kap 3 § äktenskapsbalken). Det finns dock en undantagsregel som säger att den efterlevande maken kan välja att varje sida istället ska behålla sitt eget giftorättsgods (12 kap 2 § äktenskapsbalken). Din far skulle alltså kunna välja att istället för att dela lika mellan sig själv och dödsboet efter din mor, behålla sin egna egendom. Ifall din far skulle välja detta alternativ är det din mors egendom som kommer att vara arvet efter henne. Dina halvsyskon har rätt att få ut sitt arv direkt medan ditt arv och ditt helsyskons arv kommer att gå till er far (3 kap 1 § ärvdabalken). Du och ditt helsyskon kommer istället ha rätt till efterarv efter er mor när er far avlider (3 kap 2 § ärvdabalken). Dina halvsyskon kan välja att avstå sitt arv till förmån för er far (3 kap 9 § ärvdabalken). De kommer i så fall också få rätt till efterarv efter sin mor när din far avlider.

Ifall din far går bort först

Om din far skulle gå bort före din mor kommer er mor ärver allt med s.k. fri förfoganderätt (3 kap 1 § ärvdabalken). Du och ditt helsyskon får istället rätt till efterarv efter er far (3 kap 2 § ärvdabalken). Rätten till efterarv gäller inte i första hand en rätt till särskild egendom som har tillhört er far, utan är istället rätten till en kvotdel. Denna kvotdel bestäms utifrån hur mycket er fars egendom utgör av den sammanlagda egendomsmassan. Vanligtvis utgör denna kvotdel hälften, då makarna ofta genom bodelning kommer att ärva hälften var. Skulle dock din mor välja att använda undantagsregeln som säger att varje make behåller sitt eget giftorättsgods, kan kvotdelen se annorlunda ut. Om din mor inte väljer att utnyttja denna undantagsregel kommer du och ditt helsyskon att få ärva hälften av den egendomsmassa som finns när din mor avlider som efterarv efter din far. Resterande halva är arv efter din mor och kommer delas lika mellan alla hennes barn.

Testamente

Din far kan välja att testamentera bort sina fastigheter till dig och ditt helsyskon, men bodelning går som sagt före fördelning av arv. Detta innebär att din mor först har rätt att få ut sin del i en bodelning, vilket eventuellt skulle kunna påverka huruvida ni har möjlighet att ärva båda fastigheterna i sin helhet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Josefin Tegnvallius Boklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Särkullbarn (1115)
2020-11-30 Arv mellan syskon och halvsyskon
2020-11-29 Särkullbarns rättigheter utomlands
2020-11-23 Efterlevande maken och den avlidne makens särkullbarn
2020-11-23 Kan jag kräva att få mitt arv om ett år om jag avstår från det nu, till förmån för min fars änka?

Alla besvarade frågor (86762)