FrågaARBETSRÄTTArbetsgivarens skyldigheter 21/06/2022

Hur är diskrimineringsskyddet i anställningsprocessen?

Hej, Jag har en fråga om diskriminering i arbetslivet, närmare bestämt i ansökningsförfarandet. Måste en arbetsgivare alltid välja den person som har bäst meriter (t.ex. om den ena har högskolepoäng och den andra inte?). Eller har det att göra med hur annonsen är utformad eller om det är en kommunal/statlig eller privat arbetsgivare? Kan en arbetsgivare försvara sig med att inte ha läst ens jobbansökan eller välja att tilldela tjänsten innan sista datum passerat? Kan facket vägra hjälpa mig att driva anmälan för att jag ovetandes har tillhört fel fack? Eller ska det facket jag gått över till driva fallet även om jag, utan att veta om det, tillhört ett annat fack vid tiden för anmälan?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag har delat upp dina frågor för att underlätta läsningen av mitt svar!

Hur ser diskrimineringsskyddet ut i arbetssökningsprocessen?

Vid arbetsansökningar så tillämpas diskrimineringslag (2008:567) (DiskL framöver). Där föreskrivs att en arbetsgivare inte får diskriminera en som "gör en förfrågan om eller söker arbete", 2 kap. 1 § 1 st. 2 p. DiskL. Det innebär bl.a. att en arbetsgivare inte får missgynna en av två personer som befinner sig i jämförbara situationer på grund av den förras t.ex. kön, 1 kap. 4 § DiskL. Däremot så finns det inget allmänt krav på att nödvändigtvis anställa någon med "bäst meriter". Du som arbetssökande har däremot en rätt att begära ut en skriftlig uppgift om vilken utbildning, yrkeserfarenhet och andra meriter den som fick jobbet hade, 2 kap. 4 § DiskL

Arbetsgivaren har dessutom rätt att diskriminera i vissa fall, t.ex. när det är en åtgärd i syfte att öka jämställdheten på arbetsplatsen, 2 kap. 2 § 1 st. 2 p. DiskL.

Myndigheter tillämpar lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA framöver) i deras anställningsprocess. Där finns ett uttryckligt krav på att anställa endast på sakliga grunder och skickligheten ska sättas främst om det inte finns särskilda skäl, 4 § LOA. 

Så länge en arbetsgivare inte strider mot dessa regler så finns det alltså inget som förhindrar dem från att anställa någon utan att ha läst alla andra ansökningar. Naturligtvis ökar det risken för att en regelöverträdelse sker. 

Måste facket ge rättslig hjälp?

Ett medlemskap i en fackförening är ett avtal mellan medlemmen och föreningen. Det finns ingen särskild lag som reglerar fackföreningarnas avtal till deras medlemmar. Facken har dock en särställning på så vis att de kan "tvingas" representera en arbetstagare genom att kollektivavtalen tillämpas på en hel arbetsplats. Däremot så finns det inget sådant krav vad gäller arbetssökande. 

Mitt råd är därför att prata med den fackföreningen som du skulle ha fallit under om du fått jobbet. De kan välja att hjälpa dig men har inget juridiskt krav utan vidare, därför bör du även noga läsa genom villkoren för medlemskapet för att ta reda på dina rättigheter. 


Om du har ytterligare frågor så är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline.  


Fredrik ErikssonRådgivare