Hur är arvsordningen med särkullbarn och enskild egendom?

2017-09-30 i Arvsordning
FRÅGA
Jag har en gård som enskild egendom, närmaste anhörig är min gamla mor och min fru. Jag har inga barn men min fru har 3, inga gemensamma barn. Hur blir arvet om jag dör först och min mor är i livet?Om jag dör först, sen min fru och min mor lever? Min mor har syskonbarn i livet.Måste vi skriva testamente för att min frus barn skall ärva gården?Mvh Mats
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Jag har kommer först att gå igenom generellt om arvsordningen för att sedan svara på dina frågor i tur och ordning.


Huvudregler för arv

Huvudreglerna för arv är att bröstarvingarna ärver först (2 kap. 1 § Ärvdabalken). Bröstarvingar är samma sak som avkomma i rakt nedstigande led från den avlidna, alltså barn och barnbarn. Detta kallas också för den första arvsklassen. Den andra arvsklassen är i första hand föräldrar till den avlidne (2 kap. 2 § Ärvdabalken). Den tredje arvsklassen består av mor- och farföräldrar, om dessa inte längre lever så träder deras barn in, det vill säga den avlidnes fastrar, farbröder, mostrar eller morbröder in (2 kap. 3 § Ärvdabalken). Det är endast så här långt arvsordningen sträcker sig, kusiner omfattas alltså inte av detta arvssystem (2 kap. 4 § Ärvdabalken). Fördelningen mellan de olika arvsklasserna görs på så sätt att om det finns någon kvar i en arvsklass så stannar man där och går inte vidare till nästa arvsklass.


Undantag för maka/make

Om den avlidne är gift så har den efterlevande förtur på hela kvarlåtenskapen efter sin make/maka före bröstarvingarna (3 kap 1 § Ärvdabalken). Det betyder inte att bröstarvingarna blir arvslösa, det betyder att maken eller makan ärver allting efter den avlidne med fri förfoganderätt. Med fri förfoganderätt menas att personen får använda dessa egendomar hur som helst med ett enda undantag, denna egendom får inte testamenteras bort. När den efterlevande maken/makan avlider ska den del av arvet som hen fått efter den först avlidne gå i arv till dennes bröstarvingar (3 kap. 2 § Ärvdabalken). Det finns dock en regel som gäller särkullbarn, alltså barn till den avlidne som inte är barn till en make som inte den andra maken också är förälder till. Särkullbarn har en rätt att begära ut sin arvslott direkt men också en rätt att avstå om de vill (3 kap. 9 § Ärvdabalken). En arvslott består i hälften av den avlidnes kvarlåtenskap delat med så många bröstarvingar denne har.


Enskild egendom

Att gården är enskild egendom betyder att den inte ska räknas med i en bodelning (10 kap. 1 § Äktenskapsbalken). När en make avlider så räknas allt giftorättsgods samman och delas på två, det är huvudregeln. Ett alternativ till detta är att vardera part behåller sitt giftorättsgods (12 kap. 2 § Äktenskapsbalken). Enskild egendom ska inte räknas med vid en bodelning. I ditt fall så kommer gården alltså vara en del av arvet efter dig, en del av din kvarlåtenskap.


Hur blir arvet om jag dör först och min mor är i livet?

Om du skulle dö först och din mor är i livet så skulle din mor vara din enda bröstarvinge men din fru skulle ha förtur på arvet. Din mor får ut arvet efter dig först när din fru avlider.


Om jag dör först, sen min fru och min mor lever?

Som jag gick igenom ovan så får din mor ut arvet efter dig först efter din frus död. Att din mor har syskonbarn i livet påverkar inte arvsordningen då kusiner inte ärver varandra som jag gick igenom ovan.


Fruns barn ska ärva gården

För att detta ska ske automatiskt så ska du dö först, sedan din mor och sist din fru. Då ärver barnen gården. Om istället din mor är i livet vid din frus eventuella bortgång så ärver hon gården. Om din fru avlider före dig så kommer gården inte heller att ärvas av barnen. För att säkerställa att gården ska ärvas av barnen kan det alltså vara en bra idé att testamentera gården till dem. Om du vill skriva ett testamente så kan ni få hjälp med det här på Lawline och jag bifogar en länk här nedan.

Jag hoppas att du har fått svar på dina frågor, om något var oklart eller om du har några ytterligare funderingar så kommentera svaret här nedan så ska jag svara så fort jag kan.

Hjälp med att skriva testamente.

Med vänliga hälsningar,

Andreas Grundstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1639)
2021-07-29 Betydelsen av adoption vid arv
2021-07-28 Min son har avlidit, vem ärver honom?
2021-07-28 Den legala arvsrätten.
2021-07-21 Vilka har rätt till arv efter en ogift person?

Alla besvarade frågor (94413)