FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder12/04/2018

Hur antalet dagsböter bestäms

Hej! Jag var dum och försökte snatta för ungefär 250kr och har fått strafföreläggande att betala tillbaka.

Det jag är lite nyfiken på är hur de kommer fram till hur många dagar dagsbötern ska vara.

Min påföljd blev 40 á 50 =2000kr.

Så det jag vill veta är om det går att prata med kammaråklagaren som skötte detta eller om ni vet hur dagsböter räkningen funkar.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Bestämmelsen om dagsböter finns i 25 kap. 2 § brottsbalken. Den stadgar att: "Dagsböter ska bestämmas till ett antal av minst 30 och högst 150. Varje dagsbot fastställs till ett visst belopp från och med 50 till och med 1000 kronor, efter vad som bedöms som skäligt med hänsyn till den tilltalades inkomst, förmögenhet, försörjningsskyldighet och ekonomiska förhållanden i övrigt. Om det finns särskilda skäl, får dagsbotens belopp jämkas."

Det görs alltså en viktig skillnad mellan dels hur många dagsböter som ska dömas ut och dels dagsbotens belopp.

Hur många dagsböter som ska dömas ut är beroende av hur allvarlig brottsligheten är. Hur stort dagsbotens belopp blir avgörs utifrån de ekonomiska förhållandena hos den tilltalade.

När det gäller straffföreläggande i bötesmål har åklagarmyndigheten sammanställt vilka påföljder olika brott har fått i praxis. Sammanställningen är en sammanfattning av praxis när det gäller straffmätning inom de aktuella områdena, t.ex. ringa stöld. Syftet är att underlätta för åklagare att nå en enhetlighet vid rättstillämpningen. Om det föreligger försvårande eller förmildrande omständigheter bör straffvärdet bestämmas utifrån dessa omständigheter. Det innebär att avvikelser från vad som anges i sammanställningen kan göras. Av sammanställningen framgår att när det gäller ringa stöld (tidigare kallat snatteri) så är påföljden 30 dagsböter om värdet på det tillgripna är högst 250 kr. Om värdet är mellan 250 kr och 400 kr är den vanliga påföljden 40 dagsböter, vilket framgår av RättsPM 2012:7 Straffföreläggande i bötesmål.

Sammanfattningsvis har åklagaren troligen utgått från sammanställningen av tidigare praxis och bedömt antalet dagsböter utifrån värdet på det tillgripna. Beloppet kopplat till varje dagsbot är som nämnt ovan bedömt utifrån bland annat din inkomst.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Joel MyreniusRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo