Hur ansöker man om uppehållstillstånd på grund av anknytning?

Min partner vill flytta ner till Sverige från USA, hur ansöker man om uppehållstillstånd som sambo. Min partner bor i dagsläget i USA och jag är en svensk medborgare.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmänt om uppehållstillstånd

Regler om uppehållstillstånd finns i utlänningslagen (UtlL). En utlänning som vistas i Sverige i mer än tre månader behöver uppehållstillstånd, 2 kap 5 § UtlL. Ansökan om uppehållstillstånd görs hos Migrationsverket. Uppehållstillståndet kan vara antingen tidsbegränsat eller permanent, 2 kap 4 § UtlL. Eftersom din fråga rör uppehållstillstånd för din partner blir reglerna om uppehållstillstånd på grund av anknytning tillämpliga. 

Hur ska ni gå till väga i ert fall?

Först och främst behöver din partner lämna in en ansökan om uppehållstillstånd hos Migrationsverket. Det kan man göra via nätet. Instruktioner för ansökan och webbansökan hittar du här.

Jag tolkar det som att du och din parter vill leva som sambos i Sverige och att ni inte har gjort det tidigare. Migrationsverket får bevilja uppehållstillstånd för en utlänning som har för avsikt att inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige enligt 5 kap 3 a § första punkten a. UtlL. Beviljandet förutsätter att du kan försörja dig och din partner samt har en bostad av tillräcklig storlek och standard för er, 5 kap 3 b § UtlL.

Ansökan ska ha beviljats av Migrationsverket innan din partner reser in i Sverige. 

Om du har fler frågor är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline. 

Vänligen,

Anna FalkRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”