Hur ansöker man om adoption?

2021-02-16 i Adoption
FRÅGA
Hej! Jag vill gärna att min styvpappa adopterar mig, jag är 22 år gammal och vi har en far/dotter relation. Jag har läst att man ska vända sig till tingsrätten med en ansökan om adoption. Min fråga är då ifall ansökan är ett dokument man fyller på eller om det är bara ett brev som man skickar med sin anledning till adoption. Bifogar man i samma brev sitt personbevis?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ingen färdig blankett som man kan fylla i för att ansöka om adoption, så du kan upprätta ett eget dokument där du inkluderar samtliga relevanta uppgifter för en komplett ansökan. På Sveriges Domstolars hemsida finns mer information om varje steg i processen samt vilka uppgifter som måste finnas med i ansökan. Hemsidan hittar du här. Personbeviset bifogar du tillsammans med din ansökan.

Tänk på att ansökan om adoption ska göras av den som vill adoptera (4 kap. 11 § föräldrabalken). Ansökan görs dock till den tingsrätt där den som sökanden vill adoptera har sin hemvist (4 kap. 12 § föräldrabalken).

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna Johansson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Adoption (577)
2021-02-24 Hur gå ett adoptionsärende till?
2021-02-24 Hur gör man en ansökan om adoption?
2021-02-19 Kan en bonuspappa och biologisk pappa bli barnens vårdnadshavare genom adoption?
2021-02-16 Hur ansöker man om adoption?

Alla besvarade frågor (89967)