FrågaFAMILJERÄTTAdoption11/10/2019

Hur adopterar man en vuxen person?

Är en kvinna på 72 år...kan jag adoptera en kvinna på 50 år Hon har vart mycket hos mej o bott till o från under uppväxttiden ,jag har varit som en mor för henne o hon kallar mej även för mamma...båda vill vi detta,hur går vi då tillväga i så fall?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om adoption finns stadgade i föräldrabalken (FB).

Kan en vuxen person adopteras?

Den som fyllt 18 år får adopteras endast om det finns särskild anledning till en adoption sett till det personliga förhållandet mellan sökanden och den som sökanden vill adoptera samt om adoptionen i övrigt är lämplig. Vid bedömningen av vad särskild anledning är tar man särskild hänsyn till om sökanden uppfostrat den som sökanden vill adoptera eller om adoptionen avser att bekräfta en relation mellan dem som motsvarar den mellan förälder och barn (4 kap. 4 § FB).

För adoption av en vuxen person över 18 år krävs inget samtycke från dennes biologiska föräldrar, utan det räcker att den vuxna personen själv samtycker till adoptionen (4 kap. 8 § FB ec).

Hur går jag tillväga?

En ansökan om adoption får göras av den som vill adoptera (4 kap. 11 § FB). Adoptionsansökan görs till tingsrätten där sökanden har sin hemvist (4 kap. 12 § FB). Rätten ska ge föräldrarna till den som vill adopteras tid att yttra sig. Även om samtycke inte krävs är det viktigt att allt blir tydligt klarlagt eftersom en adoption exempelvis påverkar även arvsrätten från de biologiska föräldrarna (4 kap. 18 § FB).

Vad blir rättsverkningarna av en adoption?

När någon adopteras ska denne anses som adoptivförälderns barn och inte som barn till sina tidigare föräldrar. Det innebär exempelvis att den som adopteras får arvsrätt efter sin adoptivförälder men inte från sina biologiska föräldrar. Man kan säga att adoptionen ersätter de rättsförhållanden som tidigare gällt mellan den adopterade och dennes biologiska föräldrar (4 kap. 21 § FB).

Sammanfattning

En vuxen person kan adopteras endast om det finns särskild anledning till adoption. Detta prövas av tingsrätten på den ort där du som sökanden har din hemvist. Du som sökanden får inkomma med en adoptionsansökan till tingsrätten.

Det är även viktigt att tänka på vad rättsverkningarna av en adoption blir, exempelvis att den som adopteras inte längre har arvsrätt från sina biologiska föräldrar utan istället av adoptivföräldern.

Jag hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Jonna JohanssonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Familjerätt och Adoption? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000