FrågaOFFENTLIG RÄTTPolis30/06/2016

Hundbett har orsakat personskada - fråga om skäl till nerläggande av anmälan av händelsen hos polis

Hej ,kan det verkligen vara möjligt att lägga ner en anmälan om ett barn som blivit påhoppad och biten av en hund,det var min dotter 12 år som för 2 veckor sen var ute och sprang i skogen ,hon möter en hund som är vars ägare inte klarar hålla tillbaka så när dottern passerar går hunden till anfall och biter henne i handen,.Fick uppsöka läkare och hon fick den vård o medicinering som behövdes,.Och nu mår hon allt annat än bra ,rädd när hon är ute och inte kändes det bättre när polisen ringer och talar om att eftersom hunden var kopplad så läggs anmälan ner!!!Kan tillägga att vi även blivit uppringda av hundägaren som ville ge oss 5000:- om vi inte anmälde,ett erbjudande vi självklart inte godtog varav hundägaren blir riktigt otrevlig,.Hunden var kopplad men slet sej och min dotter gick inte fram till hunden utan sprang förbi som vanligt,.Vore tackam för svar mvh Jeanette wagenius

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Om jag förstår den situation du beskriver korrekt så har din dotter blivit biten av en hund och ni har därefter anmält det inträffade till polisen, som sedan har lagt ner anmälan. Baserat på den information din fråga innehåller är min gissning att anmälan har lagts ner för att polis eller åklagare har gjort den bedömningen att inget brott har begåtts. Detta eftersom du anger att de motiverade nerläggandet med hänvisning till att hunden var kopplad. Just eftersom hunden var kopplad och hunden ”slet sig” ansågs troligen att ägaren inte haft något uppsåt att skada och inte heller varit oaktsam i förhållande till skadorna som din dotter fick från hundens bett. Hade t.ex. hunden inte varit kopplad när den attackerade din dotter skulle detta kunna ansetts vara oaktsamt – beroende på var det inträffade osv – och därmed skulle ett brott kunna anses vara begånget. Det skulle exempelvis kunna ha varit fråga om vållande till kroppsskada enligt 3 kap. 8 § Brottsbalken.

Enligt den bedömning som polisen tycks ha gjort, och även enligt min bedömning, har därför inget brott begåtts och det anmälan har av den anledningen lagts ner. Däremot har din dotter rätt till skadestånd för de skador hon åsamkats. Detta trots att huvudregeln förutsätter att någon varit oaktsam för att denne ska bli skadeståndsskyldig. När det gäller skador som hundar orsakar har nämligen ägaren ett så kallat strikt ansvar. Detta framgår av 19 § 1 st.lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter. Detta betyder att ägaren är skyldig att ersätta skadorna trots att han eller hon egentligen inte agerat på ett klandervärt sätt. Ni har med andra ord rätt att kräva skadestånd från hundens ägare. Skadestånden kan då omfatta ersättning för sjukvårdskostnader m.m. och ersättning för fysiskt och psykiskt lidande (sveda och värk) samt för s.k. ”lyte eller annat stadigvarande men” om din dotter har fått några bestående skador. Detta framgår av 5 kap. 1 § Skadeståndslagen.

Eftersom hundägaren kontaktat er och erbjudit en summa kan ni kanske undkomma en tvist om skadeståndet.

Hoppas du anser att jag besvarat din fråga. Återstår några otydligheter eller har fler frågor är du välkommen tillbaka med dessa i kommentarsfältet nedan.

Med vänlig hälsning,

Adam Karttunen BarkRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Polis? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”