Hundägares skadeståndsskyldighet

FRÅGA
HejMin hund smet utanför sin hage (på vår tomt) när jag skulle hämta hen och ta in min hen in till huset. Min hund springer fram till en annan hund (som är utanför vår tomt) och skäller och det blir bråk mellan dem. Den andra hunden angriper och biter min hund i nacken och min hund tystnar och det blir skador på min hund. Den andra hunden var kopplad först men blir lös vid slagsmålet. Jag såg inte själva attackerna utan sprang efter min hund som redan var framme snabbare hos den andra hunden. När jag kommer fram för att kalla på min hund står båda hundarna lösa och stilla mittemot varandra och min hund börjar skälla igen på den. Men hundarna rör inte varandra nu i detta läge när jag kommit fram och ropar på min hund att komma. Den andra hundägaren tänkte gå hem utan att kalla på sin hund, vilket jag hann uppfatta som märkligt. Jag kämpar med att kalla på min hund som står och skäller på den andra hunden igen (de kommunicerar med varandra). Jag ber den andra hundägaren att vifta bort min hund som kommer till mig direkt och vi går hemåt. Min hund är känslig för viftande armar. Jag skickar sms på skadorna samt veterinärintyg och kostnaderna till den andra hundägaren. Kostnaderna är drygt 2 500 kr. Den andra hundägaren vägrar att betala. Vem ska betala?Om den andra hundägaren vägrar att betala - kommer jag vinna målet i domstol? (eftersom lagen paragraf 19 säger att det är den som skadar den andra hunden som är ersättningsskyldig)
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Hundägare har ett strikt skadeståndsansvar

Den bestämmelse du har identifierat är korrekt. Hundägarens strikta ansvar följer av 19 § Lag om tillsyn över hundar och katter. Enligt bestämmelsen ska hundägaren ansvara för de skador som hunden orsakat.

Att ansvaret är strikt innebär att hundägaren är ersättningsskyldig oavsett vad som hände i situationen då skadan uppstod. Det krävs i detta fall inte någon vårdslöshet eller oaktsamhet från hundägarens sida vilket i annat fall är huvudregeln för att skadeståndsskyldighet ska bli aktuellt.

Som huvudregel är det alltså den, vars hund som orsakat skadan, som ska betala. Undantagsvis kan skadeståndet jämkas eller sättas ned helt.

Jämkning av skadestånd

Skadorna som din hund har fått klassas som en sakskada.

I vissa fall kan skadeståndet för sakskada sättas ned helt, eller jämkas till viss del, om den skadelidande har medverkat till skadan. Det följer av allmänna skadeståndsrättsliga regler (skadeståndslagen 6 kap. 1 § andra stycket).

Om skadeståndet jämkas innebär det att du själv får stå för en viss del av kostnaden.

Exempelvis kan skadeståndet jämkas till hälften, eller på annat sätt utifrån den grad av medverkan (vållande) som skett på båda sidor, eller av vad som följer av omständigheterna i övrigt. Skadeståndet kan även sättas ned helt, vilket innebär att du får stå för alla kostnader själv.

Tillsynsansvar för hundägare

Eftersom du nämner att hunden smet ut från sin hage och er tomt är det sannolikt så att du kommer att bedömas ha brustit i tillsynen av din hund. Enligt 1 § Lag om tillsyn över hundar och katter, är du som hundägare skyldig att ge hunden tillsyn och skötsel på ett sådant sätt som behövs för att förebygga skador eller avsevärda olägenheter.

Detta skulle i sin tur kunna bedömas så att du anses ha medverkat till skadan, vilket kan föranleda jämkning av skadeståndet.

Hundens mentalitet och lynne är avgörande för vilken grad av tillsyn som krävs enligt lagen. För en hund som är rymningsbenägen kan högre krav ställas på ägaren, som måste kontrollera att så inte händer, oavsett om hunden är lös på egen tomt eller ej. Likaså är kravet på tillsyn strängare för den hundägare som exempelvis har en aggressiv hund.

I lagens förarbeten (se s. 23-24) anges som exempel att en kopplad hund som tillåts attackera hålls under bristfällig tillsyn. Hundägaren som har sin hund är okopplad, men inte låter hunden störa omgivningen och utövar sådan kontroll över hunden kan bedömas ha en god tillsyn.

Du måste bevisa att den andra hunden orsakat skadan

I första hand är det du, som är skadelidande, som måste bevisa att den andra hunden orsakat skadan på din hund. Lyckas du med det, är det upp till den andra hundägaren att bevisa att du medverkat till skadan, för att skadeståndet ska jämkas.

Hur går du vidare?

1. I första hand är min rekommendation att du återigen försöker kontakta hundägaren och försöker förhandla fram en lösning. Det är eventuellt möjligt att du kan få ersättning genom hundägarens försäkring, om sådan finns.

2. Om detta inte är möjligt bör du vända dig till ditt eget försäkringsbolag. Om ditt försäkringsbolag ersätter skadan, tar de i sin tur över ditt krav gentemot hundägaren.

3. I sista hand är det möjligt att ta ditt skadeståndskrav till domstolen. Du gör det genom att ansöka om stämning av hundägaren. Utifrån de förutsättningar du anger i frågan är det enligt min bedömning risk att skadeståndet jämkas av domstolen. Dessvärre är det inte möjligt att ge ett helt säkert svar på hur domstolen dömer i ett enskilt fall.

Jag vill även göra dig uppmärksam på att ansökningsavgiften till domstolen ligger på 900 kr. Utöver den kostnaden riskerar du att få betala motpartens kostnader, om du förlorar målet. Ett eget rättegångsombud är att rekommendera om du tvistar i domstol, vilket även det innebär en kostnad.

Med det sagt, avråder jag dig från att ta den här tvisten om 2500 kr till domstol.

Sammanfattning

Vem ska betala?

-I första hand är hundägaren fullt ersättningsskyldig för de skador hunden har orsakat. Däremot kan det vara skäligt att jämka skadeståndet, om den andra hundens ägare medverkat till skadan.

Kommer du vinna målet?

-Enligt min bedömning, som utgår från uppgifterna i din fråga, riskerar du att få betala en del av, eller hela skadeståndet, som medverkande till skadan. Det är inte möjligt att avgöra hur domstolen bedömer ett enskilt fall. Det skulle även behövas lite mer information för att göra en fullständig bedömning. Istället för att ta saken till domstol råder jag dig att försöka lösa detta med hundägaren, och i andra hand genom ditt försäkringsbolag.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga, och därmed ett underlag för att ta ett eget beslut i hur du vill göra med detta ärendet.

Skulle du trots allt välja att ta saken till domstol kan jag varmt rekommendera dig att kontakta våra duktiga jurister på Lawlines juristbyrå. De kan exempelvis hjälpa dig att formulera ditt skadeståndskrav, stämningsansökan eller agera ombud i domstol. Är det något annat du undrar är du självklart välkommen att ställa en ny gratisfråga.

Hoppas att vovven återhämtar sig efter skadorna, och lycka till!

Med vänliga hälsningar,

Hanna Lindqvist
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Skadeståndssansvar för djurägare (408)
2020-08-06 Skadeståndsansvar för häst
2020-07-30 skadeståndsansvar för skador som en katt har orsakat
2020-07-28 Har jag rätt till ersättning för kremering av min hund?
2020-07-22 Har jag rätt till ersättning för skada som orsakats av grannkatt?

Alla besvarade frågor (82642)