Hotfullt uppträdande som utgör brott

FRÅGA
Jah driver en restaurang. Min före detta man är anställd. Han är omgift och hans nya fru kommer till vårt arbete. Gapar och skriker, springer in i köket och uppträder både hotfullt och väldigt dåligt.Vid ett tillfälle slet hon åt sej en kniv från köksbänken och hennes man( min personal) och vår pizzabagare fick släpa ut henne bakvägen. Skriker könsord till mej inför gäster...Jag har sagt åt henne att hon inte är välkommen men häromdagen dök hon upp igen.Jag sa återigen åt henne att hon måste lämna. Hon blir galen, sliter åt sej en ljusstake som hon försöker kasta på mej. Min personal lyckas övermanna å lugna situationen.Min exman vill inte att jag blandar in polisen, men vad ska jag göra? Med vänlig hälsning, less...
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det beteende som hon utsätter dig och annan personal för skulle mycket väl kunna röra sig om ofredande och faktiskt också olaga hot om hon hotat med en kökskniv. Dessa brotten finns stadgade i brottsbalken(BrB)).

Ofredande:

Den som fysiskt antastar någon annan eller utsätter någon annan för störande kontakter eller annat hänsynslöst agerande döms, om gärningen är ägnad att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt, för ofredande, 4 kap 7 § BrB. Gärningen ska vara sådan att den typiskt sett är sådan att någons frid kränks. Det förutsätts således inte att någon fridskränkning uppkommit i det enskilda fallet. HD har uttalat att kränkande uttalanden till en annan person i många fall genom tillämpning av 5 kap 3 § BrB kan straffas som förolämpning, men för att ofredande ska föreligga krävs något mera, nämligen att gärningen innefattat just en kännbar fridskränkning.

Olaga hot:

Olaga hot hittar vi i 4 kap 5 § BrB. Där står det att om någon lyfter vapen mot någon annan eller annars hotar med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig fruktan för egen eller annans säkerhet till person eller egendom, döms för olaga hot till böter eller fängelse i högst ett år.

För straffansvar krävs alltså att hotet varit ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos de hotade. Det är tillräckligt att hotet ska ha varit ägnat att framkalla sådan allvarlig fruktan. Det är alltså inte nödvändigt att det objektivt ska ha förelegat anledning att befarat att hotet skulle verkställas.

Mitt tips är helt enkelt att polisanmäla om du vill det ska sluta. Eventuellt kan en anmälan även leda till att åklagaren beslutar om besöksförbud för den personen gentemot dig.

Hoppas att du fick svar på din fråga och ställ gärna följdfrågor om det är något mer du undrar över!

Gustaf Åleskog
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (829)
2019-10-13 Vart går gränsen för bostaden vid hemfridsbrott?
2019-10-12 Olagligt att skapa och använda facebookprofil med annans namn?
2019-10-09 ofredande, och inte blockera numret från den som ofredar.
2019-10-07 Olovlig identitetsanvändning

Alla besvarade frågor (73715)