Hot om våld mot partner beakta som olaga hot?

FRÅGA
Hej, mitt ex har i telefonen hotat med att om han ser min pojkvän ska han misshandla honom. Liknande hot har förekommit flera ggr men han har mer eller mindre tagit tillbaka dem när han lugnat ner sig. Han har alltid sagt det till mig och inte till min partner. Jag o exet har ett barn tillsammans. Han har också när han varit upprörd sagt i tfn till mig att om vårt barn ser min kille så får jag inte ha barnet. Vi har gemensam vårdnad (varannan vecka) och han har ekonomiska bekymmer. Ska jag anmäla honom? Kan han få straff? Vad isåfall? Är rädd för hur detta påverkar sonen.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!


Vad är olaga hot?

Olaga hot är ett brott som regleras i 4 kap. 5§ brottsbalken (förkortat BrB). I paragrafen framgår att olaga hot är ett hot att utföra ett brott mot någon som framkallar allvarlig fruktan hos den hotade. Hotet måste alltså vara allvarligt menat. Även om hotet inte uttalas direkt till den hotade, anses det vara straffbart om tanken var att offret skulle ta del av informationen i efterhand. Straffet för olaga hot av normalgraden är böter eller fängelse i högst ett år.

Om brottet anses vara grovt, är straffet lägst sex månader i fängelse och högst fyra år (4 kap. 5§ andra stycket BrB)

Din situation

Du nämner att du har mottagit hot om misshandel mot din nuvarande partner. Om du har uppfattat hoten som allvarliga och det har framkallat rädsla hos dig och din nuvarande partner, utgör hoten olaga hot enligt ovanstående lagrum. Ett hot om misshandel som kommuniceras över telefon lär tolkas som olaga hot av normalgraden, där straffet kan bli böter eller fängelse i högst ett år.

Du nämner även att han har sagt att du inte får träffa ert barn om barnet får träffa din nuvarande partner. Om man tolkar detta som att din före-detta partner väljer att föra bort ert barn utan ditt samtycke, begår han egenmäktighet med barn, enligt 7 kap. 4§ BrB. Straffet för detta brott utgör böter eller fängelse i högst ett år.

Jag anser att du bör upprätta en polisanmälan. Detta kan du göra genom att ringa 114 14. Läs mer på polisens sida om vad du kan göra i din situation.

Vänligen,

Samuel Westerlund Rashidi
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1225)
2021-09-18 Är det olagligt att försöka nollställa någon annans lösenord till sociala medier?
2021-09-16 Hot om orosanmälan på falska grunder
2021-09-15 Är det brottsligt att mina föräldrar uppsöker mig på jobbet?
2021-09-06 Är "vänta bara" ett hot?

Alla besvarade frågor (95699)