Hot om orosanmälan på falska grunder

FRÅGA
Om någon hotar mig med att göra en orosanmälan till Socialen mot mig på falska grunder, enbart för att personen vill att jag skall göra som den säger och personen vet hur mycket detta kan komma att skada mitt och mina barns liv. Är detta något som kan ses som ett olaga hot eller vad går detta hot som? Vad kan jag göra, kan jag anmäla detta?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det du beskriver kan under vissa omständigheter vara olagligt. De brott som enligt min bedömning kan komma i fråga är olaga hot och olaga tvång, som vi finner i brottsbalken (1962:200) (BrB). Jag kommer nedan att redogöra för vad som krävs för att dessa brott ska aktualiseras.

Olaga hot

Olaga hot innebär att man hotar någon annan med brottslig gärning på ett sätt som är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Straffet är böter eller fängelse i högst ett år (4 kap. 5 § BrB).

För att det ska vara fråga om olaga hot krävs alltså dels hot om brottslig gärning och dels att hotet framkallat allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid. Av din fråga framgår att hotet är en orosanmälan på falska grunder. Det är en brottslig gärning att göra en orosanmälan på falska grunder. Att hos åklagare, polismyndigheten eller annan myndighet sanningslöst anklaga någon annan för en brottslig gärning, påstå besvärande omständighet eller förneka friande eller mildrande omständighet, klassas som falsk tillvitelse (15 kap. 7 § BrB). Rekvisitet "hot om brottslig gärning" är därmed uppfyllt.

Den andra frågan är då om hotet varit ägnat att framkalla allvarlig rädsla för din eller annans säkerhet till person, frihet eller frid. Det är av betydelse på vilket sätt hotet uttalas, parternas relation till varandra, hur gärningspersonen agerar i övrigt och vad den hotade känner till om gärningspersonens agerande sedan tidigare. Om hotet har framkallat allvarlig rädsla och om det varit syftet med hotet vet du själv bäst, men eftersom att du skriver att personen vet att en orosanmälan skulle skada ditt och dina barns liv, utgår jag från att även rekvisitet avseende allvarlig rädsla samt säkerhet till person, frihet och frid är uppfyllt.

Olaga tvång

Brottet olaga tvång aktualiseras när någon genom hot om brottslig gärning tvingar någon annan att göra, tåla eller underlåta något. Straffet för olaga tvång är böter eller fängelse i högst två år (4 kap. 4 § BrB).

Jag har redan konstaterat att det rör sig om hot om brottslig gärning (falsk tillvitelse). För brottet olaga tvång krävs också att hotet har resulterat i att den som blivit hotad har gjort, tålt eller underlåtit något. För straffansvar förutsätts alltså att inte endast att gärningspersonen haft för avsikt att få dig att göra som denne säger, utan även att du gjort det.


Sammanfattning

Sammanfattningsvis kan personen ha begått brotten olaga hot och olaga tvång. Värt att understryka är att det förutsätts att personen i fråga är medveten om att anmälan sker på falska grunder. Om det som personen tänker anmäla är sant eller om personen tror/misstänker att det är sant, är det inte fråga om varken olaga hot eller olaga tvång.

Om du känner dig hotad eller utsatt, skulle jag givetvis råda dig att göra en polisanmälan. Det är sedan upp till åklagaren att avgöra om gärningarna är brottsliga och om bevisen räcker för att väcka åtal.

Hoppas att du fått svar på din fråga, annars är du välkommen att höra av dig igen!

Vänligen,

Linda Khalid
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1230)
2021-10-23 Jaktsabotage ofredande och egenmäktigt förfarande
2021-10-19 Är det olagligt för butikspersonal att gå igenom min väska?
2021-10-07 Hot om polisanmälan - Olaga hot?
2021-09-30 Olagligt att klättra på skoltak?

Alla besvarade frågor (96505)