FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB18/01/2015

Hot om mord - olaga hot?

Jag undrar var gränsen går då en granne är hotfull. Har blivit verbalt förnedrad flera gånger och även hot om att döda min Särbo eller mig har uttalats. Min brevlåda har han sparkat in en buckla på och rispat men jag kan inte bevisa att det är han. Backspeglarna på min bil har förstörts men jag kan heller inte bevisa att det är han då han bara nekar och flinar.

Det värsta är att jag lånat ut pengar till denna granne som jag nu förstår jag aldrig kommer att få tillbaka. 20000 kr. Min fråga är vart gränsen går för att polisanmäla verbala hot? Om jag inte har det inspelat så har jag väl ändå inget att komma med? Gör allt för att undvika denna människa men känner att detta inte är ok. Har fått veta att han suttit inne for mord mm. och tycker att detta är obehagligt.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga. Jag kommer i mitt svar fokusera på hoten grannen riktat mot dig och din särbo. En person döms för olaga hot om han eller hon hotar med brottslig gärning som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan hos den hotade, annan eller egendom (4 kap. 5 § brottsbalken). Det krävs att hotet är allvarligt menat för att vara brottslig. Vidare räcker det att hotet typiskt sett framkallar allvarlig fruktan, vilket innebär att den hotade, i det konkreta fallet, inte måste ha känt en sådan rädsla. Emellertid kan din inställning och uppfattning i det enskilda fallet ändå ha betydelse. Om du exempelvis inte blir rädd därför att du vet att hotet inte är allvarligt menat eller därför att du ställer dig likgiltig till hotet eller därför att du enkelt kan avstyra hotets förverkligande, är kraven för olaga hot inte uppfyllda.

I din situation har du känt ett obehag och att hota om mord är allvarligt. Ett hot om mord framkallar typiskt sett en allvarlig fruktan hos den hotade. Med anledning härav, är det en god idé att polisanmäla hoten, trots att du inte har några solida bevis. Påföljden för olaga hot är böter eller fängelse i högst ett år. Om hotet är grovt är påföljden fängelse mellan sex månader och fyra år.

Beträffande skadorna på brevlådan och bilen, kan detta utgöra skadegörelse (12 kap. 1 § brottsbalken). En person som uppsåtligen förstör annans egendom, har gjort sig skyldig till skadegörelse.

Vänliga hälsningar,

Katarina AnderssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?