Hot om förtal?

FRÅGA
Hej.Är dömd för sexualbrott för 10 år sedan.Alla i min närhet inkl. Fru vet om det, men nu har jag fått ett brev där det står att om min dotter inte slutar att ta med sig kompisar hem kommer personen att skicka domen till grannar, dotterns kompisars föräldrar, skola mm. Är detta någon form av hot som jag ska polisanmäla?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

För att uppfylla kriterierna för olaga hot i Brottsbalken 4 kap 5 § (se här) krävs det att det är ett hot om en brottslig gärning är ägnat att hos den hotade framkalla allvarlig rädsla för egen eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid.

Ansvar för olaga tvång enligt Brottsbalken 4 kap 4 § kan även aktualiseras. (se här). Den som genom hot om brottslig gärning tvingar någon att göra, tåla eller underlåta något döms för olaga tvång till böter eller fängelse i högst två år. Om någon med sådan verkan utövar tvång genom hot att åtala eller ange någon annan för brott eller att lämna menligt meddelande om någon annan, döms också för olaga tvång, om tvånget är otillbörligt.

Den brottsliga gärning som paragraferna ovan avser kan i ditt fall vara förtal enligt Brottsbalken 5 kap 1 §. (se här) Den som utpekar någon såsom brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller eljest lämnar uppgift som är ägnad att utsätta denne för andras missaktning, dömes för förtal..

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen

Carl Oscarsson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Ärekränkning, 5 kap. BrB (1021)
2020-09-15 Är det förtal att berätta för andra att någon har HIV-sjukdom?
2020-09-14 Kan en skrivelse utgöra förtal?
2020-09-12 Förtal mot företag?
2020-09-11 Gränsdragning för förtal

Alla besvarade frågor (84183)