FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB30/04/2018

Hot och kränkningar

Hej!

Jag har under en tid blivit kränkt av en tidigare nära vän & nu under dom senastedagarna har det varit på snapchat. Hon har uttryckt sig grovt genom att skriva " de tre muskutrörerna vill jag halshugga " vilket är jag & mina två kompisar, kan det räknas som hot? Jag känner mig påhoppad av det! Hon har även skickat kränkande saker till mig som tex " klarar inte svart se på dig, kräks ". Har fått mycket skit mot mig. Min fråga är då vad man kan göra i detta läge om man kan anmäla för ofredande, verbala kränkningar, hot eller något annat liknande? Att också nämna är att denna person tidigare haft en relation med lärare och det var där allt började, för ca 1 år sedan! Kränkningarna har pågått sedan dess!

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Brott och straff regleras i brottsbalken (BrB).

Olaga hot
För att dömas för olaga hot krävs det att du har blivit hotad med en brottslig gärning samt att hotet är framställt på ett sätt som är ägnat att framkalla allvarlig fruktan för din egen eller någon annans säkerhet till person eller egendom, 4 kap. 5 § BrB.

I ditt fall kan hotet om att halshugga dig och dina vänner räknas som ett hot om brottslig gärning. Vidare är det en bedömningsfråga om hotet är att anse som allvarligt och om du uppfattar hotet som något som gör att du känner rädsla i förhållande till din säkerhet till person eller inte. I detta fall kan olaga hot bli aktuellt.

Ofredande
I brottsbalkens 4 kap. 7 § stadgas även brottet ofredande, som också kan tänkas bli aktuellt. Ofredande innebär att någon utsätter en annan person för störande kontakter eller annat hänsynslöst beteende som kränker den utsattes frid på ett märkbart sätt, vilket de upprepade kränkningarna som du nämner har pågår i över ett år kan räknas som.

Förolämpning
Ett ytterligare brott som skulle kunna bli aktuellt är förolämpning. I detta fall kan man dömas om man kränker eller sårar en person, om dessa uppgifter riktas direkt till den personen och är ägnade att kränka personen på något sätt, 5 kap. 3 § BrB.

Kränkningarna som pågått under lång tid och de påståenden som nu nämner kan ses som ägnade att kränka dig som person på något sätt. Eftersom de är riktade mot dig, kan brottet förolämpning bli aktuellt.

Hoppas att du fick hjälp med din fråga och att kränkningarna upphör!

Vänliga hälsningar,

Josefine BjörlingRådgivare