Hot och anklagelser efter lån

FRÅGA
En person jag träffade i över ett år är skyldig mig 33 000 kronor. Jag ska kontakta kronofogden angående detta då pengarna är mina och all bevis på lån finns. Jag kontaktade individen angående detta då personen vägra betala tillbaka. Alla pengar personen ha fått låna är genom att hota, manipulera och ge tomma löften till mig. När jag kontaktade personen om åtgärderna jag måste ta för mina pengar och vad kronofogden kan eventuellt göra så började personen hota bland annat med att den ska förstöra mitt liv och min familjs samt kommit med en massa falska anklagelser. Den psykiska misshandlen har tärt på mitt psyke och ändrat min tillvaro. Kan jag polisanmäla det som personen håller på med? Vad ska jag göra? Vill bara ha mina pengar utan att känna att min trygghet är komprimerad. Personen är väldigt ostabil och har en bakgrund som inte är bra alls. Ha stått ut med hans beteende länge nog
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Jag beklagar din jobbiga situation. Det korta svaret är, ja du kan polisanmäla detta beteende. Jag kan dock inte garantera att polisanmälan kommer leda någonvart.

Gällande hoten:

De hot som personen riktar till dig kan utgöra brottet olaga hot. För att personen ska göra sig skyldig till olaga hot måste det vara ett hot om en brottslig gärning. Exempel på detta är att personen säger att denne ska slå dig eller förstöra saker du äger eller att personen utför en hotfull handling (t.ex riktar en kniv mot dig). Hotet ska även vara av den typen att det typiskt sett framkallar allvarlig rädsla för din eller annans säkerhet till person, egendom, frihet eller frid (BrB 4:5 1st).

Eftersom du inte gett exempel på vad för hot personen kommit med kan jag inte säga om dessa krav uppfylls.

Gällande anklagelserna:

De falska anklagelserna som personen kommit med kan utgöra brottet förtal. För det krävs att personen (1) pekar ut dig som brottslig, (2) pekar ut dig som klandervärd i ditt levnadssätt eller (3) lämnar uppgifter som typiskt sett leder till att andra missaktar dig. Anklagelserna måste sägas till någon annan än dig. Har personen gjort detta har han begått brottet förtal (BrB 5:1 1st).

Precis som med hoten kan jag inte säga om det som personen sagt uppfyller kraven.

Allmänt om brotten:

Jag tycker att du kan anmäla dessa brott till polisen. Det kan dock i många fall vara svårt att bevisa att dessa brott har begåtts eftersom det ska ställas bortom all rimlig tvivel att personen är skyldig.

Genom att vända dig till polisen kan de även utreda ifall du behöver skydd eller inte och isåfall i vilken utsträckning. Du kan läsa mer om hur polisen gör den bedömningen och vilka möjligheter som finns genom att klicka här.

Jag hoppas du fått mer klarhet i ditt problem, i vart fall vad gäller juridiken. Om inte är du varmt välkommen att vända dig till oss på Lawline med fler frågor.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1092)
2021-01-19 Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
2021-01-18 Hur kan jag gå tillväga om jag blir utsatt för hot?
2021-01-17 Olovligt nyttjande av vattenbrunn
2021-01-16 Får man öppna någon annans brev?

Alla besvarade frågor (88256)