Hör olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?

FRÅGA
Går olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hör brottet olovlig identitetsanvändning under allmänt åtal?

Huvudregeln är att alla brott hör under allmänt åtal så länge som det inte finns en specialregel med ett undantag från huvudregeln (20 kap. 3 § 1 st rättegångsbalken). Faller ett brott under allmänt åtal ska en förundersökning av polisen inledas så snart det finns anledning att anta att ett sådant brott har förövats (23 kap. 1 § rättegångsbalken). Ett undantag till åklagarens allmänna åtalsrätt är angivelsebrott. Ett angivelsebrott innebär att brottet måste anges till polisen av den som blivit utsatt för brott för att förundersökning ska kunna inledas.

Brottet olovlig identitetsanvändning är ett angivelsebrott (4 kap. 6b § brottsbalken). Det innebär att den som blivit utsatt för brottet måste ange att brott skett till polisen för att åklagaren ska kunna inleda förundersökning samt kunna väcka åtal (4 kap. 11 § brottsbalken).

Om den brottsutsatte inte anger brottet till polisen, får åtal endast väckas om det är påkallat ut allmän synpunkt (4 kap. 11 § brottsbalken).

Sammanfattningsvis innebär det att olovlig identitetsanvändning inte faller under allmänt åtal. Detta beror på att olovlig identitetsanvändning klassas som ett angivelsebrott.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Alice Nordlund
Fick du svar på din fråga?