Hör brottet ofredande under allmänt åtal?

FRÅGA
Är ofredande ett brott som hör under allmänt åtal?Jag har fått 25 betalningspåminnelser från en förening avseende en påstådd skuld som saknar laglig grund. Kronofogdemyndigheten har avvisat föreningens ansökan om indrivning.
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Din fråga aktualiserar reglerna i brottsbalken (BrB). Den som utsätter någon annan för störande kontakter kan dömas för ofredande om beteendet är avsett att kränka den utsattes frid på ett kännbart sätt (4 kap 7 § BrB). Kontakter via till exempel internet omfattas av bestämmelsen och sådana kan vara störande på grund av sitt antal eller på grund av när och hur de sker. Ofredande som inte förövats på allmän plats får åtalas av åklagare endast om målsäganden anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

I ditt fall har det påstådda ofredandet sannolikt inte förövats på allmän plats och får därför åtalas av åklagare endast om du som målsägande anger brottet till åtal eller om åtal är påkallat från allmän synpunkt.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (946)
2020-05-31 Vilka brott kan ha begåtts?
2020-05-29 Anmäla brott i efterhand
2020-05-26 Ofredande genom sms med sexuellt innehåll
2020-05-24 Grannen har filmat min son och publicerat klippet på Facebook

Alla besvarade frågor (80597)