Hoppa över uppsägningstid, allmän visstidsanställning

FRÅGA
Har fått en allmän visstidsanställning inom ett hemtjänstföretag. Fick 3 dagars schema för introduktion, skulle följa med en kollega på hembesök.Åkte med måndag = 5,30 timme och tisdag förmiddag. Då kände jag att detta var inget jobb som jag skulle kunna klara av. Pratade med mina chefer.Nu säger de att eftersom det har akut personalbrist, så måste jag jobba min uppsägningsmånad.Jag är skärrad, för jag klarar inte att utföra detta jobb. Behöver ett gott råd.Vad händer om jag struntar i min uppsägningsmånad ?I avtalet som jag undertecknat står det ett X i rutan allmän visstidsanställning från ( inga datum )Tanken var att jag skulle börja på min schemarad nu på tisdag dvs 6 september.Hjälp !!!!! Med vänlig hälsning Eva Strandberg
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Allmän visstidsanställning regleras i 5 § lagen om anställningsskydd "LAS" (se här). Enligt 4 § 2 st LAS upphör en tidsbegränsad anställning utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört (se här). Vanligen är därför inte en allmän visstidsanställning uppsägningsbar, men utifrån den information du angett i frågan så har ni kommit överens om en uppsägningstid på en månad, vilket således gäller.

Du uppger också att inga datum är markerade på ditt anställningsavtal, men ditt anställningsavtal får i min bedömning anses ha fyllts ut av er muntliga överenskommelse att din anställningstid börjar den 6 september och att din uppsägningsmånad därför börjar löpa från och med den 6 september.

Om du väljer att sluta utan att arbeta uppsägningstiden ut riskerar du dessvärre att bli skadeståndsskyldig för de skador som detta orsakar din arbetsgivare (38 § LAS, se här) vilket exempelvis kan röra sig om lönekostnader för en eventuell vikarie. Jag rekommenderar att du kontaktar din chef i första hand för att försöka komma fram till en lösning. I andra hand kan du vända dig till ditt fackförbund för ytterligare råd och stöd.

Med vänlig hälsning,

Robert Byrde
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll