Höjning av hyra

2021-01-31 i Hyresrätt
FRÅGA
Hej, hur mycket kronor höjs hyrorna med varje år, finns det någon gräns för hur mycket en privat hyresvärden får höja hyra?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Lagrum
Jordabalken reglerar frågor kring fast egendom.

Höjning av hyra
Det finns ingen bestämd storlek på hur mycket hyrorna höjs varje år. Det är hyresgästföreningen som med kommunala och privata fastighetsägare förhandlar om vad nästa års hyressättning skall vara. T.ex. var den genomsnittliga hyreshöjningen 1.9 procent år 2019 enligt Statistiska centralbyrån.

Gräns för höjning av hyran
Det finns heller ingen klar regel om hur mycket en privat hyresvärd får höja hyran. Det som sägs är att en höjning av hyran är tillåten så länge den är skälig. Med detta menas att man får höja den till en nivå som anses rimlig och som motsvarar hyran på liknande lägenheter på samma ort. I bedömningen av lägenheterna skall man se till standarden på lägenheten, modernitet, planering och omgivning. Renovering av en lägenhet kan göra att en högre hyra anses vara skälig jämfört med tidigare (12 kap. 55 § Jordabalken (1970:994)).

Hoppas detta besvarar din fråga!
Med vänliga hälsningar,

Filippa Nielsen Norelind
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (1896)
2021-03-03 Förbud mot rökning utanför hyreshus
2021-02-28 Fråga om vilken uppsägningstid som gäller vid ett tidsbestämt hyresavtal
2021-02-28 Kan jag inneha en hyresrätt och äga en bostadsrätt samtidigt?
2021-02-28 Brott - förverkandegrund för hyresrätt?

Alla besvarade frågor (89891)