Hjälp med att driva in skuld när gäldenären är bosatt utomlands

FRÅGA
Ett företag i Norge har en skuld till mitt företag här i Sverige, knappt 100 tkr. Går det att få hjälp med att driva in skulden?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Den myndighet i Sverige som kan hjälpa till med att driva in skulder är Kronofogdemyndigheten. Kronofogden kan genom löneutmätning eller utmätning av tillgångar hjälpa personer eller företag att få in pengar för sina fordringar. För att Kronofogden ska kunna hjälpa till med detta måste du först göra en ansökan om ett betalningsföreläggande. Blanketten för en sådan ansökan hittar du här. När du ansöker om betalningsföreläggande tillkommer en ansökningsavgift på 300 kr. Dessa 300 kr kan du i din ansökan begära ersättning för av den som är skyldig dig pengar.

Det är dock inte helt utan komplikationer att driva in skulder när gäldenären (den som är skyldig pengar) är bosatt utomlands. Om du vet att det norska företaget kan ha tillgångar här i Sverige finns det goda möjligheter för att Kronofogden kan hjälpa dig att driva in dessa tillgångar. Men om företaget bara har tillgångar i Norge finns det tyvärr inget som Kronofogden kan göra. Det du kan göra, om företaget inte har några tillgångar här i Sverige är att vända dig till domstolen i Norge (Tingrett) för att få göra en ansökan där. Det jag skulle råda dig att göra är att i första hand ta kontakt med Kronofogdemyndigheten och höra med dem hur du ska gå vidare med saken. Deras kundservice når du på 0771-73 73 00 på vardagar mellan 8-18. Du kan även titta på denna länk för att hitta information om vad som gäller inom Norden.

Hoppas att du fick svar på din fråga.

Med vänliga hälsningar,

Cecilia Knutsen
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?