Hjälp med ansökan till KFM

FRÅGA
hej skriver skadeståndsansökan till KFM och är vilse det är flera sacker delgivning verdiring försälning vrekning magasinering fördelning av pengar.Vad är viktigt och måste jag ange alla bevis i ansökan eller kompletera.inget svar fr KFM i frögan
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag är osäker på vad du menar med skadeståndsansökan. Om någon är skyldig dig pengar och du vill få skulden fastställd kan du ansöka om ett betalningsföreläggande (du hittar blanketten här). I ansökan ska du ange ditt krav och grunden för kravet. Du behöver endast ge en kortfattad beskrivning, t. ex; "hyra av personbil med registreringsnummer XXX 001. Hyran avsåg september 2010 enligt avtal av den 1 maj 2009".

KFM prövar inte om skulden är riktig, därför behöver du inte lämna in någon bevisning. Det räcker med att du hänvisar till exempelvis ett avtal, ett kontrakt eller något annat som gör det tydligt vilket krav du menar. Om personen du begär betalning av bestrider skulden, kan du välja att fortsätta handläggningen i domstol. Om tvisten går vidare till domstol bör du lämna in all bevisning du har.

Kanske är det istället så att en domstol har beslutat att du ska få skadestånd i ett brottmål, och den betalningsskyldige inte betalar frivilligt. Du kan då ansöka om verkställighet hos KFM. Det vanliga är att du får ett brev från KFM, "Till dig som har tillerkänts skadeståndsbelopp". Om du har fått brevet hemskickat från KFM behöver du endast fylla i blanketten och skicka in den, du behöver inte skicka med domen. Om du inte har fått blanketten hemskickad hittar du den här. Fyll i blanketten och skicka även med en kopia av domen.

Du skriver att du inte har fått något svar från KFM. Jag föreslår att du kontaktar dem igen. KFM har en skyldighet att hjälpa dig och svara på dina frågor.

E-post: kontakt@kronofogden.se

Tel nr: 0771 – 73 73 00

Om du har några fler frågor är du varmt välkommen att kontakta våra jurister på www.lawline.se/boka.

Anna Runelöv
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?