Hittegods efter 3 månader?

2019-09-30 i Polis
FRÅGA
Cykel upphittades 8 okt 2018 och anmälan gjordes till polisen.Cykeln har sedan dess förvarats väl hos upphittaren.Uppgift om cykelns ramnummer lämnades vid förnyad kontakt 28 nov 2018.Polisen meddelade då att de skulle söka kontakt med ägaren.Har sedan dess ej hört något ifrån vare sig ägaren till cykeln eller polisen?Ska polisen kontakta mig efter tre månader - eller?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till oss på Lawline!

På polisens hemsida finns det bra info kring detta. Det är hittegodslagen som reglerar frågor som dessa. Av 4 § följer att om ägaren till hittegods inte blir känd inom tre månader från det att fyndet anmäldes till Polismyndigheten, tillfaller godset upphittaren. Detsamma gäller om ägaren inte hämtar ut godset inom en månad från det att han eller hon underrättats om fyndet av Polismyndigheten, eller om ägaren i annat fall kan anses ha avstått sin rätt till godset. Upphittaren är dock skyldig att betala Polismyndighetens kostnader i anledning av fyndet. Om godset är i Polismyndighetens vård och upphittaren inte inom en månad efter uppmaning betalar myndighetens kostnader, eller om han eller hon annars kan anses ha avstått sin rätt till godset, tillfaller godset staten.

Jag tolkar det därför som att ägaren har hämtat sin cykel och att det är därför polisen inte ringt dig. Om jag var du hade jag ringt upp och frågat, så att du får någon klarhet vad som har hänt.

Hoppas du fått svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Amanda Alwall
Fick du svar på din fråga?
Kommentarer:
Hallå31 Jag driver ett privat internationellt finansiellt partnerskap som skapades för att hjälpa människor som behöver finansiellt stöd. Om du har ekonomiska svårigheter eller ekonomiskt kaos och behöver pengar för att starta ditt eget företag, eller om du behöver ett lån för att lösa dina skulder eller betala dina räkningar, kan jag bevilja lån som sträcker sig från upp till 5.000.000 sek. Om du är intresserad av mitt erbjudande, berätta vad du vill låna och hur lång tid det tar. Kontakt E-post: nagelsilvia58@gmail.com tack för din förståelse
2019-10-01 08:14
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Polis (226)
2019-10-15 Identifiering och kroppsvisitation
2019-10-07 Hur länge sparas uppgifter om brott i belastningsregistret?
2019-09-30 Reparationskostnader för ytterdörr vid polisingripande
2019-09-30 Hittegods efter 3 månader?

Alla besvarade frågor (73804)