Hindrar GDPR att hemsidor som Mrkoll publicerar uppgifter om mig?

FRÅGA
Hej!Jag undrar över offentlighetsprincipen och GBDR. Det finns en sida kallad mrkoll.se Ett bolag med namn Nusvar AB ligger bakom. På denna sida får vem som helst fram nära All info om en person bara genom att söka på namnet. Sidan länkar också till personer som bor på samma adress osv. Den visar även hur många som sökt på just det namnet den senaste månaden. Det kan hända att all info som finns där är offentlig med hänvisning till offentlighetsprincipen men får ett bolag samla info om en privatperson på nätet på detta sätt, hindrar inte GBDR lagendet? Jag tycker det är skrämmande. Vem som helst kan också köpa info om någon anonymt från sidan. Det hela är chockerande tycker jag. Det går inte att kontakta sidan och de svarar inte på mejl kan jag läsa på sidan. När jag kollar upp bolaget Nusvar AB framgår det tydligt att många människor liksom jag är upprörda över detta. Kan jag Kräva att bolaget tar bort dessa uppgifter och i så fall hur? Stöder lagen privatpersoner eller bolaget? Tacksam för svar.Mvh Sarah
SVAR

Hej!

Tack för att du väljer att vända dig till Lawline med din fråga.

Jag uppfattar din fråga som om du undrar om GDPR sätter några begränsningar för offentlighetsprincipen. Du frågar även om du kan kräva att bolaget tar bort uppgifterna från sin hemsida. Jag ska göra mitt bästa i att svara på dina frågor.

Vad är offentlighetsprincipen?

Offentlighetsprincipen är grundläggande för Sveriges statsskick. Jag kommer inte gå in detaljerat på vad den innebär, men kort innebär principen rätten att ta del av allmänna handlingar. Offentlighetsprincipen går att utläsa i exempelvis tryckfrihetsförordningen (2 kap. 1 § TF). Där anges att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar, dessa kan vara både tryckta eller elektroniska. En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet. Det Mrkoll gör är att de samlar in information och publicerar dem på sin hemsida. Informationen som publiceras har sitt ursprung hos myndigheterna och är tillgängliga via offentlighetsprincipen. Du kan läsa mer om offentlighetsprincipen på regeringens hemsida, här.

Hemsidan har ett utgivningsbevis

Mr.koll är en hemsida med ett utgivningsbevis, denna har dem tilldelats av Myndigheten för press, radio och tv. Detta utgivningsbevis omfattar hela hemsidan och innebär att de har ett grundlagsskydd till att publicera personuppgifter. De får publicera personuppgifterna så länge de inte begår ett yttrandefrihetsbrott. Ett sådant yttrandefrihetsbrott kan exempelvis vara spioneri eller hets mot folkgrupp (5 kap. 1 § Yttrandefrihetsgrundlagen).

Hur förhåller sig GDPR till offentlighetsprincipen?

GDPR är en europeisk förordning som år 2018 ersatte den tidigare personuppgiftslagen (PuL). Hemsidor som har ett utgivningsbevis omfattas inte av GDPR. Förordningen tillåter att medlemsländerna gör undantag från förordningen om det är nödvändigt för att upprätthålla yttrandefriheten (Kapitel 9 Art. 85 GDPR). Ett utgivningsbevis är ett sådant undantag som i Mrkolls fall innebär att GDPR inte gäller för hemsidan.

Vad innebär detta för mig?

Detta innebär att du rent juridiskt inte kan kräva att hemsidan tar ner uppgifterna om dig. Du kan alltid fråga om att de ska göra det men de har ingen juridisk skyldighet till att göra så. Du kan tyvärr varken finna stöd i GDPR eller någon annan lag för dina krav.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar,

Sanaria Saad
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Offentlighetsprincipen (321)
2021-02-15 Hur kontrollerar jag om någon har körkort?
2021-02-01 Kan en myndighet radera en offentlig handling för att den ska sluta vara offentlig?
2021-01-30 Offentlighetsprincipen och GDPR
2021-01-23 Får uppgifter från belastningsregistret publiceras på internet?

Alla besvarade frågor (89537)