Hindrar en dom på grov vårdslöshet i trafik och rattfylla en ansökan om alkolås?

2018-10-30 i Trafik och körkort
FRÅGA
Jag är dömd till grov vårdslöshet i trafik och rattfylleri. Kan jag ansöka om alkolås eller stoppar grov vårdslöshet det? Hur lång tid blir jag med sannolikt av med körkortet ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Svaret på din fråga regleras i körkortslag [1998:488] och lag [1951:649] om straff för vissa trafikbrott. I mitt svar kommer jag förkorta förstnämnda lagen till KörkL och den sistnämnda till TBL.

Av din fråga förstår jag det som att du är dömd till grov vårdslöshet i trafik och "vanlig" rattfylleri [inte en grov sådan]. För grov vårdslöshet i trafik kan en person dömas till maximalt två år i fängelse [1 § andra stycket TBL] och för rattfylleri kan en person dömas antingen till böter eller fängelse [4 § TBL].

Kan du ansöka om alkolås?

Som huvudregel kan du ansöka om alkolås när du fått eller riskerar att få ditt körkort återkallat pga rattfylleri eller grovt rattfylleri. Ett alkolås är ett alternativ till körkortsåterkallelse, där villkoret blir att en person får ha kvar sitt körkort men därmed villkorat med alkolås [5 kap. 17 § KörkL].

Som jag ser det har du alltså rätt att ansöka om alkolås på grund av din rattfylla. Dock bör sägas att Transportstyrelsen gör en bedömning över om en är lämplig att inneha ett alkolås och då tar de stor hänsyn till om en kommer kunna antas respektera trafikreglerna och har ett gott omdöme. Med tanke på båda dina brott finns det en risk att Transportstyrelsen avslår din ansökan. Dessutom är det superviktigt att påpeka att du ska få ditt körkort återkallat på två grunder: dels på grund av grov vårdslöshet i trafik och dels på grund av rattfylleri. Det kommer därför inte spela någon roll om Transportstyrelsen nu skulle godkänna din ansökan om alkolås och se dig som lämplig i trafiken, eftersom du ändå kommer få ditt körkort återkallat på grund av domen om din grova vårdslöshet i trafiken.

Hur lång tid blir du av med körkortet?

Som huvudregel ska ett körkort återkallas när en person gjort sig skyldig till grov vårdslöshet i trafik, eller rattfylleri enligt TBL [5 kap. 3 § första punkten KörkL]. För sådana brott kommer en spärrtid gälla för en viss angiven tid där du inte får inneha ett körkort. Den lägsta spärrtiden är en månad och den längsta spärrtiden är tre år. För grov vårdslöshet i trafik kommer spärrtiden bedömas till minst ett år och för rattfylleri kan spärrtidens längd variera beroende på Transportstyrelsens bedömning. Med tanke på att du begått två brott som enligt 5 kap. 3 § första punkten leder till att ett körkort ska återkallas, kan bedömningen rimligtvis bli strängare. Jag kan dock inte säga det med säkerhet utan det är upp till Transportstyrelsen att göra den bedömningen [5 kap. 6 § KörkL].

Sammanfattning och min bedömning

När en är dömd för rattfylleri ska körkortet återkallas, men det finns en möjlighet att behålla körkortet och det är om en ansöker om alkolås. Transportstyrelsen kommer dock göra en bedömning i hur lämplig du är som förare med hänsyn till ditt agerande i trafik och med tanke på ditt andra brott är det rimligt att de kommer neka din ansökan på den grunden. Dessutom bör anmärkas att det inte spelar någon roll om de skulle godkänt din ansökan och sett dig som lämplig i trafik eftersom du fått ditt körkort återkallat på två olika grunder: dels grov vårdslöshet i trafik och dels rattfylla. Det är bara rattfylla som kan förhindra återkallelse av körkort med hjälp av alkolås. Den möjligheten finns inte för grov vårdslöshet i trafik vilket innebär att du kommer få ditt körkort återkallat på grund av din grova vårdslöshet i trafiken oavsett om du skulle fått alkolås eller inte för rattfyllan. Därför skulle en kunna säga att din ansökan om alkolås inte kan påverka det faktum att du kommer få ditt körkort återkallat. Det blir således meningslöst att ansöka om alkolås för att förhindra en återkallelse.

Spärrtiden på ditt körkort kommer vara minst ett år, baserat på din grova vårdslöshet i trafiken. Eventuellt kommer Transportstyrelsen väga in i sin bedömning att du även kunde fått ditt körkort återkallat på annan grund [rattfylla] vilket rimligtvis kan leda till en mer sträng bedömning.

Hoppas du fick svar på din fråga. Hör gärna av dig om du undrar något mer!

Med vänliga hälsningar,

Matilda Hetlesaether
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (525)
2019-03-19 Hur ska en tolka 5 kap 1 § körkortslagen?
2019-02-28 Dömd för olovlig körning samt vårdslöshet i trafik- vad händer med mitt nytagna körkort?
2019-02-28 Finns det möjlighet att slippa återkallelse av körkort pga. behov i yrket?
2019-02-27 Bestämmelser om parkering

Alla besvarade frågor (66900)