Hindrande av urkunds bevisfunktion

2015-10-16 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej! Jag fick diagnosen "Stroke" via röntgenus datortomografi (CT) i ett uttömmande tvärsäkert svar med noggrann tvärsäker angivelse av de afficierade strukturerna i hjärnan.Svaret var 100% FELAKTIGT.Jag levde vidare under 2 år tills jag på en privatklinik i Spanien fick rätt diagnos via en annan typ av undersökning,magnetresonanstomografi (MRT) fick RÄTT diagnos:Multipel Scleros.Jag klagade förstås via PSR(patientskadeförsäkringen,sedermera LÖF (landstingens ömsesidiga försäkringsbolag).Efter 11 års brevväxling fick jag beskedet att jag inte "...kunnat bevisa att det förelegat något fel från landstingets sida..." samt "...om du inte är nöjd så får du vända dig till tingsrätten och betala rättegångskostnaderna"Tingsrätten beslutade i en förlikning att ge mig 75000 SEK "iallt"Således ett tyst erkännande (magert sådant,ett slag i ansiktet min kommentar) från landstingets sida att de begått ett övergrepp.Landstinget kräver också att jag skriver under ett papper där jag lovar att inte återigen väcka talan mot LÖF.Ovanstående var alltså ett TVISTEMÅL i tingsrättenVad som inte prövats är BROTTMÅLET.Det felaktiga röntgensvaret "DÄR BILDERNA EJ KUNNAT ÅTERSKAPAS.BACKUP SAKNAS"LÖF har segdragit sedan hösten 2003.Frågan är om de klarat sig igen tack vare sin sengångartaktik: Ärendet preskriberas.ELLER:6 års fängelse för undanröjande av urkund.I mitt fall resulterat i en svår hjärnskada(utebliven MS-behandling under 2 år)Min hjärna (hjärnbalken genomsågad på MR bilder.
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Jag förstår det som att du har två frågor.

1. Kan landstingets hanterande föranleda en fällande dom för något av förfalskningsbrotten?

2. Är i så fall brottet preskriberat?

1.

Den första fråga som måste besvaras är huruvida röntgenbilderna är att se som en urkund?

För att en handling ska anses vara en urkund krävs det att fyra kriterier är uppfyllda.

a) Handlingen är utställd som bevis eller annars av betydelse som bevis.
b) Handlingen har ett föreställningsinnehåll, d.v.s. den förmedlar information.
c) Det framgår vem som är handlingens utställare.
d) Handlingen har originalkaraktär.

Är samtliga dessa kriterier uppfyllda är handlingen att betrakta som en urkund. I ditt specifika fall torde bedömningen av huruvida röntgenbilderna är att se som urkund hänga på kriteriet c.

Vidare kommer det i svaret antas att röntgenbilderna är en urkund även om det inte nödvändigtvis behöver vara så.

Eftersom det inte skett en framställning, ändring eller utfyllnad av en urkund kan ansvar för urkundsförfalskning inte komma i fråga enligt 14:1 BrB. Det som istället kan vara aktuellt är hindrande av urkunds bevisfunktion enligt 14:4 BrB. För att någon ska kunna tilldömas ansvar för denna brottsliga handling krävs det att samtliga rekvisit i bestämmelsen är uppfyllda. Dessa är att någon 1. utan att vid tillfället ha rätt till det 2. förstör, gör obrukbar eller döljer en urkund 3. om åtgärden innebär fara i bevishänseende och 4. inte är att anse som bokföringsbrott.

Rekvisiten ovan benämnda 1, 3 och 4 vållar inga problem i ditt konkreta fall men däremot rekvisitet benämnt som 2 kan tänkas inte vara uppfyllt. Det krävs alltså att någon förstört döljt eller gjort röntgenbilderna obrukbara. Det framgår inte i frågan exakt vad som hänt med röntgenbilderna men skulle exempelvis någon ha slängt dem så skulle detta vara att likställa med att förstöra dem enligt 14:4 BrB (se RH 2010:80).

Är samtliga dessa rekvisit uppfyllda kan således någon dömas för hindrande av urkunds bevisfunktion varpå straffet är fängelse i högst två år. Det är dock endast personer som kan dömas för brottsliga handlingar och inte myndigheter eller institutioner såsom exempelvis landstinget.

2.

Då påföljden av hindrande av urkunds bevisfunktion som högst är två års fängelse och om handlingen bedöms som grov fyra års fängelse är preskriptionstiden tio år enligt 35:1 BrB. Detta innebär att eftersom den brottsliga handlingen inträffade 2003 har mer än tio år förflutit sen dess varför brottet ska anses vara preskriberat.

Jag hoppas du fått svar på din fråga.

Vänligen,

Robert Lindström
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (2466)
2020-10-24 Hets mot folkgrupp
2020-10-22 Besvarar Lawline skolfrågor?
2020-10-19 Hur länge finns en uppgift kvar i belastningsregistret?
2020-10-19 ​Utsatt för brott utomlands.

Alla besvarade frågor (85324)