FrågaOFFENTLIG RÄTTÖvrigt28/07/2014

Hindra felaktig folkbokföring

Kan en person folkbokföra sig på min adress (bostadsrätt) utan mitt medgivande? Vad kan jag göra för att förhindra det?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline. Enligt 6§ folkbokföringslagen ska en person folkbokföras där denne är att anse som bosatt. Var en person ska anses vara bosatt framgår av 7-13§§. Huvudregeln är att en person ska anses vara bosatt där denne regelmässigt tillbringar sin dygnsvila, se 7§. Vill du hindra att en person står folkbokförd på din adress kan du anmäla detta till Skatteverket. Om Skatteverket gör bedömningen att en person är felaktigt folkbokförd kan de förelägga denne att folkbokföra sig på rätt adress, se 31§. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite, se 37§.

Folkbokföringslagen hittar du här.

Hoppas att detta var svar på din fråga.

Vänligen,

Tom SundinRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Offentlig rätt och Övrigt? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo