Hindra delägare från att rota i dödsbo?

FRÅGA
Hej ! Min far börjar bli till åren och vi är 2 som ärver honom. Jag och min brorsdotter (min bror är bortgången). Eftersom min brorsdotter bor i Florida så kommer hon skriva fullmakt på sin mamma som inte var gift med min bror och försvann när min brorsdotter var liten. Min pappa vill absolut inte att hennes mamma kommer med en fullmakt och river i hans saker. Kan man kringgå eller neka till fullmakt genom att pappa skriver något. Tex. att jag blir bohagsförvaltare.Med vänlig hälsning,.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Svaret regleras i ärvdabalken (ÄB).

Vad din far kan göra är att i sitt testamente utse dig som testamentsexekutor. Då kan du sedan begära av tingsrätten att bli förordnad som boutredningsman (ÄB 19:1 j. 19:3). Det blir då du som ansvarar för att din fars dödsbo blir utrett inför arvskiftet (ÄB 19:11). Du kommer även företräda dödsboet mot tredje man, dvs personer som anser sig ha en ouppklarad juridisk situation med din far (ÄB 19:12). Din uppgift som bodelningsman är att göra en bouppteckning, vilket kan sammanfattas som att du ska redovisa för vilken egendom/vilka skulder som din far hade när han dog (ÄB 20:4). Dessutom ska följande uppgifter vara med: dagen för förrättningen, den dödes fullständiga namn, personnummer, hemvist och dödsdag samt namn och hemvist för dem som skall ha kallats till förrättningen.

När bodelningen är klar sker ett vanligt arvskifte. Det innebär att du och din brorsdotter kommer överens om vem som ska få vilken egendom (ÄB 23:1 j. 23:3). Det är i detta skede som din brorsdotters mamma kommer att representera din brorsdotter. Det är först när arvskiftet är gjort, dvs när ni kommit överens om vem som tar vad, som du är skyldig att lämna ut din fars egendom (ÄB 19:15 2st). På så sätt kommer din brorsdotters mor inte få rota i din fars saker, det blir istället ditt jobb. Vad hon däremot kommer få göra är att representera din syster när ni, utifrån din redovisning, diskuterar vem som tar vad.

För att sammanfatta de konkreta stegen: din far bör i sitt testamente utse dig som testamentsexekutor. När din far dör bör du då begära att bli utsedd till boutredningsman. Då inträder de rättigheter som jag diskuterat.

Jag hoppas du fått svar på din fråga. Om inte är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bouppteckning och arvsskifte (1043)
2021-02-28 Ärver make pengar på bankkonto?
2021-02-25 Laglotten i förhållande till efterarv.
2021-02-25 ​Bouppteckningsförrättning
2021-02-22 Hur dras begravningskostnader av vid bodelning

Alla besvarade frågor (89888)