Hindra att gåva utmäts?

2020-08-27 i Utmätning
FRÅGA
Vår far vill ge en stor summa pengar till mig och till min syster under tiden han lever. Han vill att det ska vara enskild egendom. Min syster är gift och jag är sambo. Om enskild egendom skrivs in som villkor i ett gåvobrev kan då denna gåva räknas med vid ev utmätning (om min systers make eller min sambos ev skulder skulle komma att utmätas)? Kan man på något sätt reglera i gåvovillkoren att om min syster eller jag skulle hamna i skuld och bli föremål för utmätning att gåvan inte får utmätas? (Tex att man i villkoren skriver att gåvan är enskild egendom och att denna gåva inte får utmätas eller överlåtas ?) Läste i något tidigare inlägg om att det i så fall även ska stå att gåvan inte får utmätas eller överlåtas. En sista fundering- är det någon skillnad på om det står i villkoren att gåvan är ett förskott på arv eller om det inte står?Tack !
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med dina frågor. Svaret regleras i ärvdabalken (ÄB) och utsökningsbalken (UB).

Jag börjar med vad som gäller för om utmätning skulle ske för din sambos/din systers makes skulder - dvs om de är "gäldenärer" (skuldsatta).

Egendom får endast utmätas ifall det framgår att den tillhör gäldenären eller ifall denne ska antas vara ägare enligt specialregler (UB 4:17). Jag antar att pengarna kommer finnas på ett bankkonto och inte fysiskt hos er vilket gör att specialreglerna inte blir tillämpliga (UB 4:18-19). Vi faller då tillbaka till huvudregeln att det ska framgå att egendomen, i detta fall pengarna, tillhör gäldenären.

Skulle pengarna finnas på ett gemensamt bankkonto anses hälften av pengarna på kontot tillhöra vardera av paret vilket innebär att hälften skulle kunna utmätas (HD Ö 701/15). Detta kan ske flera gånger på samma konto. Finns pengarna istället på ett privat bankkonto som endast du eller din syster har tillgång till ser jag inte hur det kan tolkas som att era respektive parters skulle äga pengarna - då skulle utmätning inte vara möjligt. Att det är enskild egendom påverkar inte frågan "egentligen" men utgör något som tyder på att det inte är gäldenärens egendom utan din/din systers.

Ser ni till att hålla pengarna "separerade" från era respektive partners så kommer pengarna inte kunna utmätas.

Ifall det istället är du och din syster som skulle vara gäldenärer finns inte särskilt mycket att göra. Det stämmer att det finns en möjlighet att förhindra utmätning när man ger en gåva, detta är genom ett s.k överlåtelseförbud. Ifall ett villkor för gåvan är att den inte för överlåtas (säljas/ges bort/bytas) så får den inte heller utmätas (UB 5:5). Dock skulle ett sådant villkor göra pengarna värdelösa för er varför det inte blir relevant. Att skriva villkor om att utmätning inte får ske har ingen verkan.

Gällande din sista fundering så påverkar det inte frågan om utmätning men det kan påverka vad som händer när er far dör. Eftersom ni är er fars bröstarvingar kommer det han ger er under hans livstid anses utgöra förskott på arv (ÄB 6:1 1st). Det innebär att när er fars kvarlåtenskap ska fördelas så kommer gåvan anses utgöra en del av detta och ni kommer alltså har rätt till en mindre del av hans egendom. Detta blir främst relevant ifall ni har fler syskon eller ifall han testamenterar till någon annan. Skriver er far att det inte ska utgöra förskott på arv så kommer det helt enkelt inte ses som ett sådant och fördelning av kvarlåtenskapen görs utan hänsyn till gåvan. Jag skulle behöva mer information för att ge ett utförligare svar så om du undrar mer får du helt enkelt återkomma mer fler detaljer om familjeförhållanden och ifall din far tänkt testamentera på ett visst sätt.

För att sammanfatta. Ifall utmätning sker mot era partners är pengarna skyddade ifall ni håller dessa separerade från era partners. Det finns inte något effektivt sätt att skydda pengarna för det fall att ni själva skulle råka ut för utmätning. Efterarv kan bli relevant när er far dör men jag behöver mer info för att ge ett konkret svar på vad som händer.

Jag hoppas du fått svar på dina frågor. Som sagt är du varmt välkommen att ställa fler frågor till oss på Lawline.

Adam Winqvist
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Utmätning (524)
2021-04-19 Kan kronofogden utmäta ett skadestånd som kommer betalas ut, även om man lever på existensminimum?
2021-04-18 Utmätning av sjukersättning
2021-04-10 Kan kronofogden sälja samägd fastighet?
2021-04-09 Kan kronofogden utmäta skatteåterbäringen, även om man lever under existensminimum?

Alla besvarade frågor (91439)