Hindra att f.d. partner ärver dig genom gemensamt barn

2021-05-14 i Arvsordning
FRÅGA
Min dotters pappa och jag är separerade men vi har delad vårdnad. I händelse av min bortgång är min dotter (2 år) min bröstarvinge och ärver därför mig. Om hon skulle gå bort efter mig men innan sin pappa, innebär det att hennes pappa ärver mina pengar via våran gemensamma dotter? Om så är fallet, hur kan detta förhindras?
SVAR

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Jag förstår din fråga som att du undrar över om det är möjligt för din f.d. partner att ärva din kvarlåtenskap genom erat gemensamma barn samt, om så är fallet, hur du förhindrar det. Det korta svaret på din fråga är att det stämmer att din f.d. partner kan komma att ärva dig och att du delvis kan förhindra detta genom att upprätta ett testamente. I det följande kommer jag mer ingående redogöra för hur det ligger till och hur du går tillväga.

Reglerna om arv finner du i ärvdabalken (hädanefter förkortat ÄB).

Hur din f.d. partner ärver dig

Vid händelsen att du skulle gå bort och du enbart har ett barn och inte har upprättad något testamente kommer hela din kvarlåtenskap att tilldelas din bröstarvinge (d.v.s. din dotter). (2 kap. 1 § ÄB)

Om även din dotter sedan skulle gå bort ärver i första hand hennes eventuella barn hennes kvarlåtenskap (inkl. den del som kommer från dig). Om hon inte har några barn kommer hennes kvarlåtenskap (inkl. din del) istället tillfalla dotterns far. (2 kap. 1 och 2 § ÄB)

Hur du förhindrar att din f.d. partner ärver dig

Det du kan göra för att undvika att din f.d. partner ärver dig på det ovan beskrivna sättet är att upprätta ett s.k. testamentariskt efterarvsförordnande. I det beskriver du vad du vill ska hända med din kvarlåtenskap för det fall även din dotter skulle gå bort. Här kan du alltså uppge att din f.d. partner inte ska ärva den del av din dotters kvarlåtenskap som ursprungligen utgörs av din kvarlåtenskap.

Det finns dock en del av din kvarlåtenskap som din dotter ärver som du inte kan bestämma över på det angivna sättet. Denna del kallas för din dotters laglott och utgörs av hälften av din kvarlåtenskap. (7 kap. 1 § ÄB)

Laglotten ärver din dotter med full äganderätt. Det innebär att du inte kan påverka vad din dotter gör med dessa pengar (inte ens genom testamente). Följden av det är att du inte kan hindra din f.d. partner från att ärva denna del av din kvarlåtenskap genom er gemensamma dotter.

Jag hoppas att du fick hjälp med din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Fredrik Nygren
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Arvsordning (1692)
2021-11-26 Får gemensamma barn ut mindre i arv än särkullbarn?
2021-11-21 Vem ärver när det inte finns bröstarvingar?
2021-11-20 Vad ärver halvsyskon?
2021-11-18 Vem ärver mig om hela familjen skulle omkomma i en flygolycka?

Alla besvarade frågor (97361)