Hinder för utmätning på grund av betalning

Hej! Problem. Kronofogden har utmätt min bostadsrätt och ska lägga det på försäljning. Det ansökan som var till grund för utmätningen har blivit återkallad då skulden har reglerats, men de fortsätter ändå. Ingen annan ansökan för utmätning av min bostad finns. Vad ska jag göra? detta är mitt stadigvarande bostad. Förlorar jag den så är jag ute på gatan.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Enligt Utsökningsbalken (UB) 3 kap 21§ så får en utmätning inte verkställas om gäldenären kan visa att betalning har skett genom att tillexempel visa upp ett kvitto på betalning. Finner KFM att det föreligger ett hinder så ska utmätningen och de verkställighetsbeslut som fattats efter utmätningen förfalla. Det samma gäller om betalning sker under verkställigheten och/eller sökanden återkallar sin ansökan (UB 8 kap 17§ och Handbok för utmätning s.453).

Det finns alltså flera grunder som talar för att verkställigheten av utmätningen av din bostadsrätt ska stoppas. Det du får göra är att kontakta Kronofogdemyndigheten antingen muntligt eller skriftligt och påtala hindret, att ansökningen återkallats samt att det rör sig om din stadigvarande bostad. Det är du som ska göra invändningen så myndigheten kommer inte att självmant pröva invändningen om du är passiv. När du gjort anmälan så ska KFM pröva frågan och det är upp till dig att ta fram bevisningen om betalningen. Verkställigheten kan avbrytas under tiden en invändning om hinder enligt UB 3 kap 21§ prövas och den ska avbrytas när sökanden har återkallat sin ansökan eller när svaranden betalat skulden under tiden för verkställigheten. (Kronofogdemyndighetens ställningstagande Nr 2/2008/IND och Handbok för utmätning s.453)

Om myndigheten mot förmodan skulle underkänna din invändning om hinder så kan du i sista hand överklaga beslutet till domstol UB 18 kap 1§.

Utsökningsbalken hittar du https://lagen.nu/1981:774

Kronofogdemyndighetens ställningstagande Nr 2/2008/IND hittar du här: http://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780008871/1319548226721/2_08_IND_Provning.pdf

Handbok för utmätning hittar du här: http://www.kronofogden.se/download/18.3d26852213302b621f780008792/Handbok_Utmatning.pdf

Med vänliga hälsningar

Pierre OlssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Fordringsrätt & exekutionsrätt och Utmätning? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”