Vad göra när en god man missbrukar sin position?

FRÅGA
Om jag vet och har bevis för att en man som utgivit sig vara gode man för son får, via överförmyndarnämnd första året, men sedan sagt bort det uppdraget, men inte informerat sina anhöriga om det utan fortsatt vars "gode man" men nu utan redovisningsskyldighet. När fadern avlider framgår att han inte har några pengar kvar. Det finns nu kontoutdrag som visar på oegentligheter. Hur länge efter detta uppdagats kan man göra en polisanmälan?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,

Som alltid när någon begår ett brott, går det alltid att anmäla oavsett. Frågan är om det föreligger en viss preskriptionstid som löpt ut, vilket skulle innebära att personen inte skulle kunna dömas för brottet på grund av att en viss tidsgräns passerat.

Eftersom att det verkar röra sig om allt ifrån bedrägeri, förskringring och missbruk av förtroendeställning som är aktuellt tidsmässigt, torde brotten inte vara preskriberade. I vart fall är preskriptionstiden för bedrägeri 5 år, emedan den är 10 år för grovt bedrägeri, beroende på omständigheterna i det specifika fallet.

Istället går det att anmäla till polisen, men även i första hand till överförmyndarnämnden/överförmyndaren i den kommun personen bott i.

/Vänligen,

Viktoria Tomsson
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB (437)
2021-04-06 Envars gripande vid tjuvåkning i kollektivtrafik
2021-04-05 Oaktsamhet vid telefonbedrägeri
2021-03-29 Utsatt för bedrägeri, konsekvenser?
2021-03-28 Vilka straff aktualiseras vid bedrägeri?

Alla besvarade frågor (91063)