Vad göra när en god man missbrukar sin position?

Om jag vet och har bevis för att en man som utgivit sig vara gode man för son får, via överförmyndarnämnd första året, men sedan sagt bort det uppdraget, men inte informerat sina anhöriga om det utan fortsatt vars "gode man" men nu utan redovisningsskyldighet. När fadern avlider framgår att han inte har några pengar kvar. Det finns nu kontoutdrag som visar på oegentligheter. Hur länge efter detta uppdagats kan man göra en polisanmälan?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline,

Som alltid när någon begår ett brott, går det alltid att anmäla oavsett. Frågan är om det föreligger en viss preskriptionstid som löpt ut, vilket skulle innebära att personen inte skulle kunna dömas för brottet på grund av att en viss tidsgräns passerat.

Eftersom att det verkar röra sig om allt ifrån bedrägeri, förskringring och missbruk av förtroendeställning som är aktuellt tidsmässigt, torde brotten inte vara preskriberade. I vart fall är preskriptionstiden för bedrägeri 5 år, emedan den är 10 år för grovt bedrägeri, beroende på omständigheterna i det specifika fallet.

Istället går det att anmäla till polisen, men även i första hand till överförmyndarnämnden/överförmyndaren i den kommun personen bott i.

/Vänligen,

Viktoria TomssonRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo