Hemvisttid och medborgarskap

2018-01-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
Hej,Jag har PUT och har bott i Sverige i 5 år. Jag flyttade hit för att bo med någon i Sverige och hade innan en tillfälligt uppehållstillstånd. Jag fick PUT i Augusti 2017 och undrar om jag kan ansöka för att bli svensk medborgare. Jag fyller krav på allt annat men vet inte om tiden jag bodde med tillfälligt uppehållstillstånd för att bo med min exsambo räknas som hemvisttid./Maria
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Bestämmelserna kring när man kan bli svensk medborgare finns i lag (2001:82) om svenskt medborgarskap. Hur man kan få medborgarskap genom anmälan framgår av 11 § i lagen.

Enligt 11 § i lagen om svenskt medborgarskap kan en ansökan om svenskt medborgarskap beviljas om sökande:

1) Kan styrka sin identitet. 2) Fyllt arton år. 3) Har permanent uppehållstillstånd i Sverige (PUT). 4) Har hemvist här i landet sedan fem år (om man inte är nordisk medborgare eller flykting/statslös, då ska man ha haft hemvist i två respektive fyra år). 5) Haft och kan förväntas komma ha ett hederligt levnadssätt (man har ett skötsamt liv).

Man behöver uppfylla alla fem villkoren för att få sin medborgarskapsansökan godkänd.

Om du har bott i Sverige i fem år och nu har PUT, och dessutom uppfyller de andra punkterna så kan du ansöka om medborgarskap och få det beviljat.

Tiden med tillfälligt uppehållstillstånd räknas som huvudregel in i tiden som "hemvist". Om du har haft tillfälligt uppehållstillstånd i fem år räknas det alltså (som huvudregel) in i tiden som du har haft hemvist här. Dock gäller det att hemvisttiden i princip ska vara obruten (det ska vara fem år i sträck). Sedvanliga semesterresor, kortare släktbesök och andra liknande besök i utlandet är dock inget som bryter hemvistet.

Du kan läsa mer om reglerna, och definitioner på begrepp, på migrationsverkets hemsida. Migrationsverket har även ett lättare test man kan göra för att se om man uppfyller kraven här.

Vänliga hälsningar //

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1265)
2022-01-24 Uppehållstillstånd baserat på syskons medborgarskap i Sverige
2022-01-20 Hur många medborgarskap kan man ha i Sverige?
2022-01-17 Kan min fortkörningsbot påverka min ansökan om svensk medborgarskap?
2022-01-16 Kan man få svenskt medborgarskap om man har ett kontaktförbud riktat mot sig?

Alla besvarade frågor (98657)