FrågaSTRAFFRÄTTBrott mot frihet och frid, 4 kap. BrB31/05/2014

Hemlig ljudupptagning

Har deltagit i ett klubbmöte där det har varit en del problem. Nu framkommer det att en av deltagarna har gjort en ljudupptagning av mötet utan att vi andra har varit informerade. Är detta lagligt?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline.

Om den deltagare som har spelat in mötet har haft rätt att delta vid mötet är det inte olagligt för denna person att spela in mötet. För att ansetts ha deltagit finns inget kvar på att personen själv uttalar sig, det som har betydelse är enbart personens rätt att befinna sig på platsen. 

Att spela in ett möte är enbart olagligt om personen i fråga har smugit sig in, utan rätt att delta. Alternativt om personen i fråga har lämnat en apparat för inspelning under tiden ni har varit i rummet och personen inte varit närvarande. I sådana fall kan det vara fråga om olovlig avlyssning, 4 kap 9a§ Brottsbalken, vilket kan ge upp till två års fängelse. 

För mer information hittar du brottsbalken https://lagen.nu/1962:700.

Vänligen, 

Sanna LarssonRådgivare
Hittade du inte det du sökte?