Hemfridsbrott vid samtycke från den ena sambon, men inte från den andra??

FRÅGA
Min sambos mamma är inte välkommen till oss för mig men min sambo välkomnar henne. Räcker det att jag ber henne att lämna huset och att hon inte gör det för att det ska klassas som Hemfridsbrott?
SVAR

Hej, och tack för att du vänder dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag tolkar din fråga som att du undrar om din sambos mamma har begått hemfridsbrott genom att stanna kvar i bostaden där du och din sambo bor, efter att du bett henne att lämna. Regler om brott mot frihet och frid finns i 4 kap. brottsbalken (BrB).

Vad krävs för att en handling ska räknas som ett hemfridsbrott?

Den som olovligen intränger eller kvarstannar i en annan persons bostad döms för hemfridsbrott (4 kap. 6 § första stycket BrB).

Personen måste antingen intränga eller kvarstanna i bostaden. Att intränga betyder att personen tar sig in i bostaden genom att övervinna ett hinder av fysisk eller psykisk art. Att gå in i ett hus eller i en lägenhet är ett inträngande även om dörren är olåst och ingen hindrar personen från att gå in. Att kvarstanna innebär enkelt uttryckt att personen stannar kvar i bostaden.

Att enbart intränga eller kvarstanna räcker inte för att aktualisera straffansvar. Inträngandet eller kvarstannandet måste ha skett olovligt. Avgörande för om ett inträngande eller kvarstannade i en bostad är olovligt är viljan hos den som bor i bostaden. Personen ska alltså inte ha haft lov att stanna där av personen som bor i bostaden.

Om flera personer bor i bostaden och en utomstående person stannar kvar eller tränger sig in mot en av bostadsinnehavarnas vilja, kan det vara olovligt även om någon av innehavarna samtycker till att personen stannar kvar i bostaden, vilket framgår av rättsfallet NJA 1944 s. 67.

Förutom de ovanstående kraven måste personen haft uppsåt till att hen olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden. Uppsåt kan enklast beskrivas som att personen var medveten om att hen olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden.

Har ett hemfridsbrott begåtts i ditt fall?

I ditt fall kan det sägas att sambons mamma har kvarstannat i bostaden efter att du bett henne att lämna. Frågan är dock om kvarstannandet har skett olovligen. Straff för hemfridsbrott kan komma i fråga om en utomstående person med den ena bostadsinnehavarens samtycke, men mot den andra bostadsinnehavarens vilja stannar kvar i en gemensam bostad.

Detta resulterar i att olovlighetskravet kan vara uppfyllt trots att din sambo tycker det är okej mamman stannar i bostaden, eftersom hon kvarstannat mot din vilja.

Det som kan bli problematiskt är att bevisa att mamman hade uppsåt till att olovligen kvarstanna i bostaden, då hon i början kanske trodde att varken du eller din sambo hade något emot att hon befann sig där. Från det att du sa till mamman att lämna bostaden, och hon trots tillsägelsen stannade kvar var hon däremot medveten om att hon befann sig där olovligen. Efter en sådan tillsägelse hade det varit svårt för mamman att påstå att hon inte visste om att hon befann sig i bostaden olovligen.

Sammanfattning

Om mamman visste om att hon olovligen inträngde eller kvarstannade i bostaden är det ett hemfridsbrott, eftersom hon då hade uppsåt. Det faktum att din sambo tycker det okej att mamman stannar kvar i bostaden spelar i detta fallet ingen roll, om mamman kvarstannar i bostaden mot din vilja efter att du bett henne att lämna.

Hoppas du fick svar på din fråga, annars får du gärna återkomma till oss!

Med vänliga hälsningar

Oscar Friedrich
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1018)
2020-09-18 Vad krävs för att ett hemfridsbrott ska ha förövats?
2020-09-16 Är det tillåtet att en lärare spelar in ljud från en klassrumssituation utan elevernas vetskap?
2020-09-14 Fall av olaga hot
2020-09-14 När aktualiseras hemfridsbrott?

Alla besvarade frågor (84206)