Hemfridsbrott vid ett samtycke och ett icke-samtycke?

FRÅGA
Hej! För någon månad sedan släppte min hustru in en för mig personligen obekant (jag kände dock personen i fråga via Facebook) man i vår gemensamma bostad. Jag ägde vid tillfället 80% av lägenheten, min hustru 20%. De hade sex med varandra på den soffan som vi en gång i tiden köpte in gemensamt (för fyra år sedan). Jag som äger tom större delen av bostaden hade aldrig samtyckt att mannen i fråga skulle beträda vår bostad. Som jag förstår det är det viljan hos den som har besittningsrätt är avgörande i frågan om hemfridsbrott.Jag hade frågat min fru redan en vecka innan om hennes förhållande till mannen i fråga. Hon svarade inte på den frågan.Är det möjligt att stämma mannen - min frus älskare - för hemfridsbrott, eftersom jag aldrig skulle ha samtyckt till att han beträder den gemensamma bostaden?Tack för hjälpen!OC
SVAR

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 4 kap. 6 § brottsbalken framgår att "den som olovligen intränger eller kvarstannar där annan har sin bostad, vare sig det är rum, hus, gård eller fartyg, dömes för hemfridsbrott till böter".

Det finns således två olika situationer: när någon olovligen intränger eller när någon olovligen kvarstannar. I ditt fall verkar det vara fråga om ett olovligt inträngande.

Enligt lagkommentarer till 4 kap. 6 § brottsbalken framgår att avgörande för om ett inträngande i en bostad är olovligt är viljan hos den som bor i bostaden, dvs. den som lagligen disponerar denna. I och med att din fru även bor i bostaden räcker hennes samtycke för att mannen ska få komma in i eran gemensamma bostad, varför du förmodligen inte kommer nå framgång med att anmäla mannen. Situationen hade dock varit annorlunda om mannen i stället olovligen hade kvarstannat i bostaden trots att du sagt åt honom att avlägsna sig. Högsta domstolen har nämligen slagit fast i NJA 1944 s. 67 att om någon som inte bor i lägenheten (den där mannen) kvarstannar där mot en av bostadsinnehavarnas vilja (din vilja) vid gemensam bostad för flera kan vara olovligt, även om någon annan av bostadsinnehavarna (din fru) samtycker till att personen är kvar där. Rättsfallet är förvisso rätt gammalt men rättsläget torde inte ha förändrats i det avseendet.

Du frågar om det är möjligt att stämma mannen för hemfridsbrott. Det är alltid möjligt, du kan alltid anmäla ett brott till polisen. Det kan dock bli svårt att nå framgång, dvs. att "vinna". Till nästa gång vet du iallafall att det kan utgöra hemfridsbrott om mannen kvarstannar i er gemensamma bostad trots att du säger åt honom att han ska gå därifrån.

Hoppas att du känner att du har fått svar på din fråga. Annars är du välkommen att kontakta mig på ni.dekeiser@lawline.se!

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Brott mot frihet och frid, 4 kap. BrB (1276)
2022-01-27 Bedöms mordhot som grovt olaga hot?
2022-01-24 Hur många busringningar krävs för att utgöra ofredande?
2022-01-23 Vad gör man vid olaga hot?
2022-01-16 Hur många busringningar krävs det för att det ska vara brottsligt?

Alla besvarade frågor (98676)